• VVD Fractie Emmen

  18 april − Dit is de Fractie van de VVD Emmen. Zij voeren de komende jaren de oppositie aan. De Fractie bestaat uit v.l.n.r.: Johan Scheltens (Fractievoorzitter), oud-wethouder Nynke Houwing (Raadslid), Harko Naber (Commissielid) en Arnold Engels (Fractiesecretaris). Lees verder

 • VVD op de pedalen voor meer veiligheid

  24 maart − Op donderdag 23 maart jl. ging de VVD-fractie en VVD-steunfractie op de pedalen om aandacht te vragen voor onveilige fietspaden in de Gemeente. De fietstocht startte bij Parc Sandur en voerde over een aantal slecht verlichte, smalle en dus gevaarlijk fietspaden in de buitendorpen. De tocht vond plaats in de avonduren, omdat dan het gebrek aan goede verlichting het meest zichtbaar wordt. Of juist niet natuurlijk….. Lees verder

 • VVD Statenfractie op werkbezoek in Emmen

  01 maart − Afgelopen vrijdag was een delegatie van de VVD Statenfractie op werkbezoek in Emmen. Emmen is zowel qua omvang als economisch een van de belangrijkste plekken van Drenthe. Vandaar dat een uitgebreid bedrijfsbezoek en een uitgebreide rondrit op het programma stonden. Daarbij werd – letterlijk en figuurlijk – even stilgestaan bij het Tuinbouwgebied in Klazienaveen. Lees verder

 • VVD wil hard ingrijpen bij overlast

  01 februari − De VVD fractie is het meer dan zat dat er nog steeds sprake is van overlast door o.a. overmatig alcohol- en drugsmisbruik in delen van Angelslo. Evenals het Centrum van Emmen, waar het op uitgaansavonden niet veilig is. Daar zijn in het weekend vechtpartijen en groepen jongeren die de sfeer verzieken. A.s. donderdag wil de VVD in de Commissievergadering klip en klaar weten wat het College gaat doen. Want op dit moment heeft het College de situatie niet onder controle. Lees verder

 • VVD dwingt College tot haast met Geurbeleid

  28 januari − De VVD heeft voor elkaar gekregen dat het College nog deze maand komt met een langverwacht Geurbeleid. Dat was in 2013 al toegezegd, maar er nog steeds niet van gekomen. Daardoor dreigde vooral melkveehouders met uitbreidingsplannen ernstig in de problemen te komen. Samen met LTO-Noord heeft de VVD deze impasse weten te doorbreken. Lees verder

 • VVD wil zekerheid Centrumvernieuwing Schoonebeek

  13 januari − De VVD heeft een motie in voorbereiding, waarin gevraagd wordt om meer zekerheid over de voorgenomen Centrumvernieuwing van Schoonebeek. Fractievoorzitter Johan Scheltens: “De Gemeente kan zich momenteel alleen vastleggen over de Fase 1 van het project. Maar de VVD wil dat ook Fase 2 wordt zekergesteld. Zowel inwoners als winkeliers hebben er recht op om te weten waar ze aan toe zijn.” Lees verder

 • Workshop Raadslid opnieuw succesvol

  03 december − Ooit ontwikkelde de VVD Emmen een unieke workshop om aankomende politici kennis te laten maken met het raadswerk: Raadslid Iets Voor U? Ook bestemd voor niet-VVD-leden. Een workshop die op verschillende plaatsen in het Noorden werd gegeven en inmiddels nieuw leven is ingeblazen. Onlangs werd de workshop gegeven in het oude gemeente huis van Sleen. En opnieuw met groot succes. Lees verder

 • Blog Nynke Houwing: Beleid om op te schieten

  01 december − Wij zijn als lokale VVD voorstanders van carbid schieten. Daarbij krijgen de aloude mores en gebruiken de voorrang boven een overzienbare hoeveelheid (over)last. Edoch, de Voorzieningenrechter oordeelde anders. Na klachten van morrende burgers stelde de Gemeenteraad eind oktober een nieuwe carbid-verordening vast. Ook de fractie van het CDA ging daarin volmondig en voltallig mee. Zonder enige aanpassing. Immers, de CDA-fractie wilde duidelijkheid scheppen. Lees verder

 • VVD schrikt van reactie Hoogeveen

  16 november − Er moet flink wat mis zijn als je door een goede buurgemeente de mantel krijgt uitgeveegd. De VVD Emmen wil daarom duidelijkheid van het College. Immers, eerder beschuldigde het College van Hoogeveen o.a. haar Emmense collega’s door te stellen dat er sprake is van, ‘dubbele en verborgen agenda’s en machtspolitiek’. VVD-fractievoorzitter Johan Scheltens: “Als je zo met elkaar omgaat dan is er wel wat aan de hand…” Lees verder

 • VVD verwijt College gebrek aan visie en ambitie

  07 november − Ambitieloos. Dat verwijt VVD Fractievoorzitter Johan Scheltens het zittende College: “Ze plukken de vruchten van de ambities van voorgaande Colleges. Het is pronken met de veren van een ander. Veel verder dan het passen op de winkel doet dit College niet. En zelfs dat doen ze niet goed.” Scheltens verwijt het zittende B&W een ernstig gebrek aan visie en ambitie. Lees verder

 • VVD ORGANISEERT OPNIEUW CURSUS ‘RAADSLID IETS VOOR U’

  03 november − De VVD Emmen organiseert opnieuw de Cursus Raadslid Iets voor U. Speciaal gericht op mensen die overwegen de gemeentelijke politiek in te stappen. Dat hoeven niet per se VVD-stemmers te zijn, de cursus staat open voor alle politieke gezindten. De cursus wordt gehouden op zaterdag 26 november in het oude Gemeentehuis van Sleen en duurt van 9.00 tot 14.00 uur. Lees verder

 • VVD wil oude Knelpuntenpot (€ 100.000,-) terug

  30 september − Volgens de VVD is het de hoogste tijd om de Knelpuntenpot weer op het oude niveau van € 100.000,- op jaarbasis te brengen. Nynke Houwing: “Door bezuinigingen is die pot inmiddels gehalveerd. Daardoor komen de zwembaden en sporthallen in de buitendorpen in de problemen. Dat is verkeerde zuinigheid.” Lees verder

 • Volgend parkeer-drama in de maak

  27 september − Volgens de VVD heeft het College opnieuw op merkwaardige wijze geprobeerd een wijziging in het parkeerbeleid door te voeren. Fractievoorzitter Johan Scheltens: “Het College heeft tijdens de zomerperiode plotseling besloten de parkeertijden aan te passen. Vanaf 1 oktober wordt het overal 7 dagen van de week van 9.00 tot 21.00 betaald parkeren. Daar heeft de VVD vragen over gesteld.” Lees verder

 • VVD tegen apart Fonds Herstructurering Binnenstad

  09 juli − De VVD heeft zich gekeerd tegen de plannen van de coalitie om een apart fonds te vormen voor herstructurering van de binnenstad. Fractievoorzitter Johan Scheltens: “We zijn uiteraard niet tegen een grondige herstructurering van de Emmense binnenstad. Maar wij zien de noodzaak van een apart fonds niet zitten. Wij hebben inmiddels zoveel potjes en fondsen dat we het zicht erop kwijt dreigen te raken.” Lees verder

 • VVD hekelt beleid sport-accommodaties

  09 juli − De VVD wil van het College exact weten hoe de staat van onderhoud is bij de sport-accommodaties in de gemeente is. Niet alleen van de gemeentelijke, maar ook van de geprivatiseerde sportinstellingen. Volgens de VVD richt de coalitie zich teveel op de nieuwbouw van een sporthal in Emmer-Compascuüm. VVD-raadslid Nynke Houwing: “Zo’n sporthal is natuurlijk prima. Maar dan wel even aangeven waar je het geld vandaan denkt te halen.” Lees verder

 • VVD EN LEF!: ZORGEN OVER MAAIBELEID GEMEENTE

  08 juli − De VVD en LEF hebben gezamenlijk een werkbezoek gebracht aan de wijk Sandbergen in Schoonebeek. Dit naar aanleiding van een bericht op Facebook, waarin bewoners klagen over het maaibeleid van de Gemeente. VVD en LEF maken zich inmiddels zorgen over de veiligheid, hygiëne en waterhuishouding in woonwijken. Samen gaan zij daarover vragen stellen aan wethouder van der Weide. Met name over onveilige situaties die ontstaan door overbegroeiing en woekering van struiken en riet. Lees verder

 • VVD uit boosheid in paginagrote advertentie

  07 juli − Na afloop van de Raadsvergadering van 23 juni jl. was de VVD zo boos, dat zij het initiatief heeft genomen tot een paginagrote advertentie in de lokale media. De oppositiepartijen VVD, D66, GL, CU en SeniorenBelang hebben zich daarbij aangesloten. Fractievoorzitter Johan Scheltens: “Dit is het slechtste Collegebesluit in Emmen van de afgelopen 25 jaar. Tijdens de Raadsvergadering drukte het College de Structuurvisie Windmolens er rücksichtslos door.“ Lees verder

 • VVD Zuidoost Drenthe opgericht

  © VVD Emmen

  06 juli − Op woensdag 6 juli 2016 hebben de leden van de VVD Emmen en de VVD Borger-Odoorn besloten tot oprichting van de VVD Zuidoost Drenthe. Het betreft een fusie die moet bijdragen aan de versterking van de bestuurskracht in de regio en politieke betrokkenheid van liberalen in de regio Zuidoost Drenthe. De VVD Zuidoost Drenthe is het eerste ‘lokale netwerk’ van Drenthe dat wordt opgericht. Lees verder

 • VVD: TUINDERS INITIATIEF IN STRUCTUURVISIE

  17 juni − De VVD Emmen wil dat het windmolen-initiatief van de tuinders uit Klazienaveen een plek krijgt in plannen van het College. Fractievoorzitter Johan Scheltens: “De tuinders zijn al vroeg met een uiterst bruikbaar en zinvol alternatief gekomen. Waarbij in het tuinbouwgebied 5 a 6 windmolens gerealiseerd kunnen worden. Uit alle onderzoeken is gebleken dat die ontwikkeling uiterst kansrijk is. Ik snap niet dat dit initiatief geen kans krijgt van het College.” Lees verder

 • VVD: WE GAAN CEES BIJL NOG MISSEN……

  11 mei − De VVD Emmen betreurt het vertrek van Burgemeester Cees Bijl. Fractievoorzitter Johan Scheltens: “Dit is echt een verlies voor Emmen. Cees Bijl was een fantastische verbinder, die boven de partijen stond. Hij heeft echt geweldige dingen gedaan. Zonder hem weet ik niet of de Centrumvernieuwing, het nieuwe Theater en het nieuwe Wildlands er waren gekomen. Hij heeft die ontwikkelingen langs alle politieke voetangels en klemmen geleid.” Lees verder