• VVD Fractie Emmen

  18 april − Dit is de Fractie van de VVD Emmen. Zij voeren de komende jaren de oppositie aan. De Fractie bestaat uit v.l.n.r.: Johan Scheltens (Fractievoorzitter), oud-wethouder Nynke Houwing (Raadslid), Harko Naber (Commissielid) en Arnold Engels (Fractiesecretaris). Lees verder

 • VVD wil oude Knelpuntenpot (€ 100.000,-) terug

  30 september − Volgens de VVD is het de hoogste tijd om de Knelpuntenpot weer op het oude niveau van € 100.000,- op jaarbasis te brengen. Nynke Houwing: “Door bezuinigingen is die pot inmiddels gehalveerd. Daardoor komen de zwembaden en sporthallen in de buitendorpen in de problemen. Dat is verkeerde zuinigheid.” Lees verder

 • Volgend parkeer-drama in de maak

  27 september − Volgens de VVD heeft het College opnieuw op merkwaardige wijze geprobeerd een wijziging in het parkeerbeleid door te voeren. Fractievoorzitter Johan Scheltens: “Het College heeft tijdens de zomerperiode plotseling besloten de parkeertijden aan te passen. Vanaf 1 oktober wordt het overal 7 dagen van de week van 9.00 tot 21.00 betaald parkeren. Daar heeft de VVD vragen over gesteld.” Lees verder

 • VVD tegen apart Fonds Herstructurering Binnenstad

  09 juli − De VVD heeft zich gekeerd tegen de plannen van de coalitie om een apart fonds te vormen voor herstructurering van de binnenstad. Fractievoorzitter Johan Scheltens: “We zijn uiteraard niet tegen een grondige herstructurering van de Emmense binnenstad. Maar wij zien de noodzaak van een apart fonds niet zitten. Wij hebben inmiddels zoveel potjes en fondsen dat we het zicht erop kwijt dreigen te raken.” Lees verder

 • VVD hekelt beleid sport-accommodaties

  09 juli − De VVD wil van het College exact weten hoe de staat van onderhoud is bij de sport-accommodaties in de gemeente is. Niet alleen van de gemeentelijke, maar ook van de geprivatiseerde sportinstellingen. Volgens de VVD richt de coalitie zich teveel op de nieuwbouw van een sporthal in Emmer-Compascuüm. VVD-raadslid Nynke Houwing: “Zo’n sporthal is natuurlijk prima. Maar dan wel even aangeven waar je het geld vandaan denkt te halen.” Lees verder

 • VVD EN LEF!: ZORGEN OVER MAAIBELEID GEMEENTE

  08 juli − De VVD en LEF hebben gezamenlijk een werkbezoek gebracht aan de wijk Sandbergen in Schoonebeek. Dit naar aanleiding van een bericht op Facebook, waarin bewoners klagen over het maaibeleid van de Gemeente. VVD en LEF maken zich inmiddels zorgen over de veiligheid, hygiëne en waterhuishouding in woonwijken. Samen gaan zij daarover vragen stellen aan wethouder van der Weide. Met name over onveilige situaties die ontstaan door overbegroeiing en woekering van struiken en riet. Lees verder

 • VVD uit boosheid in paginagrote advertentie

  07 juli − Na afloop van de Raadsvergadering van 23 juni jl. was de VVD zo boos, dat zij het initiatief heeft genomen tot een paginagrote advertentie in de lokale media. De oppositiepartijen VVD, D66, GL, CU en SeniorenBelang hebben zich daarbij aangesloten. Fractievoorzitter Johan Scheltens: “Dit is het slechtste Collegebesluit in Emmen van de afgelopen 25 jaar. Tijdens de Raadsvergadering drukte het College de Structuurvisie Windmolens er rücksichtslos door.“ Lees verder

 • VVD Zuidoost Drenthe opgericht

  © VVD Emmen

  06 juli − Op woensdag 6 juli 2016 hebben de leden van de VVD Emmen en de VVD Borger-Odoorn besloten tot oprichting van de VVD Zuidoost Drenthe. Het betreft een fusie die moet bijdragen aan de versterking van de bestuurskracht in de regio en politieke betrokkenheid van liberalen in de regio Zuidoost Drenthe. De VVD Zuidoost Drenthe is het eerste ‘lokale netwerk’ van Drenthe dat wordt opgericht. Lees verder

 • VVD: TUINDERS INITIATIEF IN STRUCTUURVISIE

  17 juni − De VVD Emmen wil dat het windmolen-initiatief van de tuinders uit Klazienaveen een plek krijgt in plannen van het College. Fractievoorzitter Johan Scheltens: “De tuinders zijn al vroeg met een uiterst bruikbaar en zinvol alternatief gekomen. Waarbij in het tuinbouwgebied 5 a 6 windmolens gerealiseerd kunnen worden. Uit alle onderzoeken is gebleken dat die ontwikkeling uiterst kansrijk is. Ik snap niet dat dit initiatief geen kans krijgt van het College.” Lees verder

 • VVD: WE GAAN CEES BIJL NOG MISSEN……

  11 mei − De VVD Emmen betreurt het vertrek van Burgemeester Cees Bijl. Fractievoorzitter Johan Scheltens: “Dit is echt een verlies voor Emmen. Cees Bijl was een fantastische verbinder, die boven de partijen stond. Hij heeft echt geweldige dingen gedaan. Zonder hem weet ik niet of de Centrumvernieuwing, het nieuwe Theater en het nieuwe Wildlands er waren gekomen. Hij heeft die ontwikkelingen langs alle politieke voetangels en klemmen geleid.” Lees verder

 • VVD wil meer grip op sociaal beleid

  06 april − Tijdens de behandeling van de Beleidsnota ‘Samen Verder in het Sociale Domein 2017-2021’ heeft de VVD een wijzigingsvoorstel ingediend dat door bijna alle partijen in de Raad werd ondersteund. De VVD wil meer grip op de nadere uitwerking van dit Sociale Beleid. VVD-raadslid Nynke Houwing: “Veel plannen in de nota zijn nog nauwelijks uitgewerkt. We weten wel hoeveel budget er is. Maar niet wat dat allemaal gaat kosten.” Lees verder

 • WILDLANDS: Hulde aan iedereen die heeft meegewerkt

  20 maart − Op 18 maart opende Koning Willem-Alexander het nieuwe Wildlands Adventure Zoo. Wat de VVD betreft is een groot compliment en zijn oprechte felicitaties op z’n plaats aan directeur Frankwin van Beers en zijn team. Hulde voor iedereen die aan de realisatie van het plan heeft meegewerkt. Emmen heeft weer een publiekstrekker van (inter)nationale allure. En kan zich gaan opmaken voor een welkome ontvangst van duizenden toeristen. Lees verder

 • VVD zorgt voor betere openingstijden Milieustraat

  20 maart − De VVD heeft het voor elkaar gekregen, dat de openingstijden van de Area Milieustraat in Emmen worden verruimd. Binnenkort gaat de Milieustraat ook op zaterdag open. Zonder dat daar extra kosten aan verbonden zijn. Daarmee wordt gehoor gegeven aan een motie die de VVD in november vorig jaar heeft ingediend. De VVD wilde de tijden aanpassen aan de gebruikers. En niet de gebruikers aanpassen aan de openingstijden. Lees verder

 • BLOG: de Kaas van het Brood

  01 februari − Overtuigd. Dat waren de Jongens en Meisjes van PvdA en CDA na de laatste Raadsvergadering. WakkerEmmen was weer terug in het hok. CDA-voorman Auke Oldebeuving had Wethouder van der Weide een vuurtje aan de schenen gelegd. Naar aanleiding van een paginagroot artikel in de Emmen.Nu. Waarbij WakkerEmmen-woordvoerder Linnemann windmolens een vorm van ‘Landschaps Genocide’ vond. Lees verder

 • VVD: WAAILAPPERIJ EN KIEZERSBEDROG

  27 januari − Wat de VVD betreft is inmiddels de verwarring rondom de windmolens en WakkerEmmen compleet. Vanochtend ontving de fractie een simpel mailtje met de mededeling dat de krasse uitspraken van hun woordvoerder Henk Linnemann allemaal berustten op een journalistieke dwaling. VVD-fractievoorzitter Johan Scheltens: “Ik dacht het niet. Gewoon waailapperij, kiezersbedrog. Wees dan een kerel en geef je fout toe. Maar geef niet de schuld aan de journalistiek!” Lees verder

 • VVD: WAKKER EMMEN KLAP VAN DE MOLEN?

  24 januari − De VVD Emmen heeft nogal verbaasd gereageerd op een bericht in Emmen.nu Waarin WakkerEmmen-voorman Henk Linnemann trots aankondigt dat Emmen windmolen-vrij gehouden gaat worden. Daar zouden de coalitiepartijen (WE, CDA, PvdA) een akkoord over hebben gesloten. VVD-Fractievoorzitter Johan Scheltens: “Als dat waar is breken ze College-afspraken. En als het niet waar is heeft Wakker Emmen blijkbaar een klap van de molen gekregen. En in beide gevallen is het kiezersbedrog.” Lees verder

 • VVD ONTLOKT UITSPRAAK OVER GRATIS PARKEREN EN STADSBUS

  17 januari − VVD-fractievoorzitter Johan Scheltens heeft wethouder van der Weide de toezegging ontlokt dat er eind dit jaar in het Centrum van Emmen gratis geparkeerd mag worden. Johan Scheltens: “We hebben de wethouder even ‘doorgezaagd’ over de Actie Stadsbus. Daarbij mochten inwoners van Emmen gratis met de bus naar het Centrum. Een combinatie van gratis parkeren en gratis stadsbus was beter geweest. Dat erkende de wethouder ook. Hij zegde toe ook in 2016 met alle betrokken partijen te gaan overleggen.” Lees verder

 • VVD: GEMEENTE GEEFT BUITENDORPEN OPNIEUW HET NAKIJKEN

  22 december − Volgens de VVD Emmen laat het College de Buitendorpen in de Gemeente weer eens in de kou staan. Fractievoorzitter Johan Scheltens: “Inwoners van de stad mogen gratis met de bus naar het centrum om inkopen te doen. En de inwoners van de Buitendorpen dan? Die hebben daar veel meer belang bij. Maar die laten ze in de kou staan. Ik snap Wakker Emmen niet. Die hadden altijd de mond vol over de achterstelling van de Buitendorpen.” Lees verder

 • VVD-AANPAK BIJ PHILIPS HEEFT SUCCES GEHAD

  © RTV Drenthe

  13 december − VVD-fractievoorzitter John Scheltens claimt een deel van de succesvolle ontwikkelingen rondom de geplande overname van Philips Emmen: “De VVD ging als eerste en als enige niet zitten te ageren tegen de Bedrijfsleiding. We wilden geen onderdeel zijn van het probleem, maar meer op zoek gaan naar de oplossing. Door gebruik te maken van ons landelijk netwerk. We hebben direct ons Drents VVD-Kamerlid Erik Ziengs ingeschakeld.” Lees verder

 • VVD: TUINDERS WORDEN ERIN GETUIND

  28 november − De VVD stoort zich aan het feit dat er in het nieuwe Regieplan Windmolens onvoldoende aandacht wordt geschonken aan het Tuinders-initiatief. Johan Scheltens: “De Tuinders rondom Klazienaveen zijn de enigen geweest die tijdig met een realistisch, bruikbaar initiatief zijn gekomen. En uitgerekend zij worden nu door het College buitenspel gezet. Ze worden met een goedkope regeltruck om de tuin geleid.” Lees verder