• Start Verkiezingscampagne

  Zaterdagmiddag 17 februari trapte de VVD Emmen haar campagne af. Innig bijgestaan door de collega van Borger-Odoorn en Coevorden. Op het Marktplein voor de Grote Kerk kon het winkelend publiek een bakkie komen doen. En in gesprek gaan met de kandidaten. Waaronder Fractievoorzitter en Lijsttrekker Johan Scheltens Lees verder

 • VVD wil duidelijkheid over de Ermerweg

  10 februari − De VVD is bang voor ‘afwaardering’ van de Ermerweg. En vraagt zich af of de investering van minimaal 1 miljoen wel zoveel effect zal hebben. Fractievoorzitter Johan Scheltens: “Het instellen van een 30 km zone en het opheffen van parallelwegen maakt het er niet beter op. Volgens ons is het weggegooid geld. Maar het ergste is, dat een groot aantal aanwonenden niet op de hoogte zijn van deze veranderingen. Dus ze hebben groot gelijk als ze daar fel op tegen zijn.” Lees verder

 • VVD: Bewondering voor aanpak Stichting Catch

  29 januari − Tijdens een werkbezoek aan de Stichting Catch in Angelslo stak de VVD-fractie haar bewondering voor het werk en de aanpak van grondlegger Kadir Arslan niet onder stoelen of banken. De ex-militair begeleidt op een speciale manier jongeren die in het verdomhoekje dreigen te raken. Met een aanpak die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat. En aan resultaat ook niet, trouwens..... Lees verder

 • Alsnog windmolens op industrieterreinen en in tuinbouwgebieden

  25 januari − Nu dat Minister Wiebes grootverbruikers heeft gevraagd om binnen 4 jaar over te schakelen op duurzame energie, ontstaat volgens de VVD een nieuwe situatie. Daarom gaat de VVD vanavond tijdens de Raadsvergadering vragen stellen over de voortgang van de windenergie. Zij gaat het College opnieuw vragen om mogelijkheden tot plaatsing van windenergie op Emmense industrieterreinen en in tuinbouwgebieden te onderzoeken. Lees verder

 • Mensenwerk op het Mensenpark

  24 januari − De VVD-fractie ging afgelopen vrijdag op werkbezoek bij de Stichting Toolbox op het terrein van de oude dierentuin. Toolbox is een ontmoetingsplaats, een werkplaats, een flexwerkplek en een maakplek voor technisch en creatief gemotiveerde mensen. Waar ervaren vakmensen en prille beginners samen de handen uit de mouwen steken. Lees verder

 • BLOG NYNKE HOUWING: Emmen gezond!

  22 januari − Als we de rapporten en statistieken mogen geloven, dan houden Emmenaren er een ongezonde leefstijl op na. De vele projecten gericht op leefstijl-verandering bieden weinig tot geen soelaas. En dat gaat al jaren zo. Het lijkt dweilen met de kraan open. De problematiek zou eerder toe dan af nemen. De VVD vindt, dat mensen vooral zelf moeten weten hoe ze willen eten en hoe ze hun leven inrichten. Lees verder

 • Nieuwjaarsborrel VVD Drenthe: Volle Bak

  14 januari − Het was weer ouderwets gezellig bij de Nieuwjaarsborrel van de VVD Drenthe. Die overigens deze keer samen met de VVD Coevorden werd georganiseerd. Want de Statenfractie wilde wat minder statisch en wat meer dynamisch het nieuwe jaar in. Nou, dat is gelukt. De Houten Ploeg in Erm was afgeladen en de Netwerken waren prima vertegenwoordigd: elke Lijstrekker kreeg de gelegenheid zichzelf te presenteren. Lees verder

 • VVD wil windmolens N34 naar gasontzwavelingslocatie

  12 januari − De VVD wil de windmolen die geprojecteerd staan langs de N34 verplaatsen naar het terrein van de Gasontzwavelingslocatie van de NAM. Immers, eind november werd bekend dat de Gasontzwavelingslocatie op industrieterrein Bargermeer wordt ontmanteld. Johan Scheltens: “Wij willen dat deze plannen serieus onderzocht gaan worden. Dat zou aan een hoop ellende en onzekerheid een einde maken.” Lees verder

 • VVD opteert voor nieuwe Raadzaal

  © RTV Drenthe

  09 januari − De VVD Emmen is geen voorstander van verplaatsing van de Raadzaal naar het Trouwpaviljoen. Fractievoorzitter Johan Scheltens: “De opstelling in de huidige Raadzaal is verre van ideaal. Die draagt niet bij aan een goed debat in de Gemeenteraad. Wat de VVD betreft is de bouw van een nieuwe Raadzaal een veel beter optie. Maar dan moeten we het wel eens worden over de plek.” Lees verder

 • Kandidatenlijst VVD vastgesteld

  23 november − Tijdens een extra ALV op woensdag 22 november hebben de leden van de VVD Emmen de volgorde van de kieslijst vastgesteld. Die lijst laat veel nieuwe namen en gezichten zien. Een prima lijst, volgens lijsttrekker Johan Scheltens: “Het advies van de Kandidaatstellingscommissie is gevolgd. Grote verrassingen deden zich dan ook niet voor.” Lees verder

 • VVD wil krimp in Buitendorpen actief bestrijden

  10 november − Tijdens de behandeling van de Begroting voor 2018 heeft de VVD zich sterk gemaakt voor behoud van de leefbaarheid in de buitendorpen. Fractievoorzitter Johan Scheltens: “Als we een leegloop in de buitendorpen willen tegengaan, dan moeten we voorzieningen in die dorpen op peil willen houden. Maar dan moeten we die gemeenschappen niet opzadelen met torenhoge Gemeentelijke lasten.” Lees verder

 • VVD EMMEN: GA STEMMEN!!!!

  05 november − De VVD Emmen heeft de groslijst bekend gemaakt. Volgens Fractievoorzitter Johan Scheltens een lijst waarmee de we oorlog kunnen winnen. En dat is wel nodig ook. Want de VVD moet uit de oppositie. Johan Scheltens: Kom allemaal op 22 november a.s. naar de ALV in Hotel ten Cate. Om de definitieve kieslijst vast te stellen. De volgorde is nog niet bekend. Maar plek 1 al wel. Want dat ben ik: Johan Scheltens, Lijsttrekker voor de VVD! Lees verder

 • VVD Emmen: Creatief Mensenpark te rigide

  01 oktober − De VVD deelt het enthousiasme over de plannen voor het nieuwe Creatieve Mensenpark in het Stadshart slechts zeer gedeeltelijk. Ket Kwaliteitsboek voor dit ‘sfeervol mensenpark’ op de plek van de oude Dierentuin is veel te veeleisend en rigide. Raadslid Nynke Houwing: “Laten we vooral niet vergeten dat zich ondertussen nog geen ondernemer gemeld heeft.....” Lees verder

 • IN MEMORIAM Johanna Pieternella Hansen-van der Linden (1922-2017)

  30 september − Droevig nieuws. Ons bereikte het bericht dat Mevrouw Joop Hansen van der Linden is overleden. Lees verder

 • VVD Emmen: meer aandacht voor Informele Zorg

  27 september − Om in de praktijk te laten zien dat je meer zorg kunt leveren tegen minder kosten, had VVD-raadslid Nynke Houwing twee VVD-Tweede Kamerleden uitgenodigd om naar Emmer-Compascuum te komen. Nynke Houwing: “Daar wordt elk dag opnieuw bewezen dat je zonder managers, zonder ambtenaren, zonder verstikkende regeltjes en zonder logge instanties uitstekend zorg kunt verlenen.” Lees verder

 • VVD: Verhuizing Terra College verdient 2de kans

  16 september − De VVD-fractie had graag een uitgewerkt plan gezien alvorens er beslist zou worden of het Terra al dan niet naar het Creatief Mensenpark zou verhuizen. VVD-raadslid Nynke Houwing: “Het Mensenpark is een prachtige plek om leerlingen in de praktijk te laten leren. Denk aan het groenonderhoud, de kinderboerderij, multifunctioneel gebruik van het schoolgebouw, etc. Maar daarnaast zijn er natuurlijk de nodige hobbels die genomen moeten worden. ” Lees verder

 • Fractie op Werkbezoek bij Wagenborg Schoonebeek

  23 juli − Op vrijdag 14 juli ging de VVD-fractie op werkbezoek bij Wagenborg Nedlift in Schoonebeek. Dat liep uit op een verfrissende confrontatie met rasechte ondernemers. Of dat erg is? Nou nee, in tegendeel. Als ondernemers érgens met hun wensen en meningen terecht kunnen, dan ik het wel bij de VVD. Dat maakte het opnieuw tot een boeiende bijeenkomst. Lees verder

 • VVD wil meer zicht en greep op Welzijnsgroep Sedna

  04 juli − Volgens de VVD lopen de kosten voor het Sociale Domein in Emmen (te) snel op. Mede daarom wil de VVD een beter zicht op de afspraken die de Gemeente heeft gemaakt met Welzijnsgroep Sedna. Fractielid Nynke Houwing: “Het is voor de Raad compleet onduidelijk om welke taken, welke doelstellingen, welke effecten en welk budget het hier gaat.” Lees verder

 • VVD weet opknappen fietspaden af te dwingen

  03 juli − Tijdens de behandeling van de Kadernota heeft de VVD zich sterk gemaakt voor snelle verbetering van bestaande fietspaden. Met succes. Uiteindelijk werd een motie van die strekking met Raadsbrede steun aanvaard. Het College zegde toe om een paar extra fietspaden op de lijst van op te knappen fietspaden te zetten. Fractievoorzitter Johan Scheltens: “Dit najaar gaan we proberen ze bovenaan de prioriteitenlijst te krijgen. Lees verder

 • VVD wil openheid over dreigende problemen Stadion B.V.

  15 juni − Het College heeft voorgesteld om bij de vaststelling van de Jaarrekening 2016 een voorziening te treffen van € 1,1 miljoen. Ten behoeve van een risicovolle lening aan de Stadion BV van FC Emmen. VVD-fractielid Nynke Houwing: “Blijkbaar heeft het Stadion moeite om aan z’n verplichtingen na te komen. Als dat zo is, dan moeten die problemen op tafel. Niet worden weggemoffeld in een Jaarrekening. Daar moet in alle openheid over gesproken worden.“ Lees verder