• Kandidatenlijst VVD vastgesteld

  23 november − Tijdens een extra ALV op woensdag 22 november hebben de leden van de VVD Emmen de volgorde van de kieslijst vastgesteld. Die lijst laat veel nieuwe namen en gezichten zien. Een prima lijst, volgens lijsttrekker Johan Scheltens: “Het advies van de Kandidaatstellingscommissie is gevolgd. Grote verrassingen deden zich dan ook niet voor.” Lees verder

 • VVD wil krimp in Buitendorpen actief bestrijden

  10 november − Tijdens de behandeling van de Begroting voor 2018 heeft de VVD zich sterk gemaakt voor behoud van de leefbaarheid in de buitendorpen. Fractievoorzitter Johan Scheltens: “Als we een leegloop in de buitendorpen willen tegengaan, dan moeten we voorzieningen in die dorpen op peil willen houden. Maar dan moeten we die gemeenschappen niet opzadelen met torenhoge Gemeentelijke lasten.” Lees verder

 • VVD EMMEN: GA STEMMEN!!!!

  05 november − De VVD Emmen heeft de groslijst bekend gemaakt. Volgens Fractievoorzitter Johan Scheltens een lijst waarmee de we oorlog kunnen winnen. En dat is wel nodig ook. Want de VVD moet uit de oppositie. Johan Scheltens: Kom allemaal op 22 november a.s. naar de ALV in Hotel ten Cate. Om de definitieve kieslijst vast te stellen. De volgorde is nog niet bekend. Maar plek 1 al wel. Want dat ben ik: Johan Scheltens, Lijsttrekker voor de VVD! Lees verder

 • VVD Emmen: Creatief Mensenpark te rigide

  01 oktober − De VVD deelt het enthousiasme over de plannen voor het nieuwe Creatieve Mensenpark in het Stadshart slechts zeer gedeeltelijk. Ket Kwaliteitsboek voor dit ‘sfeervol mensenpark’ op de plek van de oude Dierentuin is veel te veeleisend en rigide. Raadslid Nynke Houwing: “Laten we vooral niet vergeten dat zich ondertussen nog geen ondernemer gemeld heeft.....” Lees verder

 • IN MEMORIAM Johanna Pieternella Hansen-van der Linden (1922-2017)

  30 september − Droevig nieuws. Ons bereikte het bericht dat Mevrouw Joop Hansen van der Linden is overleden. Lees verder

 • VVD Emmen: meer aandacht voor Informele Zorg

  27 september − Om in de praktijk te laten zien dat je meer zorg kunt leveren tegen minder kosten, had VVD-raadslid Nynke Houwing twee VVD-Tweede Kamerleden uitgenodigd om naar Emmer-Compascuum te komen. Nynke Houwing: “Daar wordt elk dag opnieuw bewezen dat je zonder managers, zonder ambtenaren, zonder verstikkende regeltjes en zonder logge instanties uitstekend zorg kunt verlenen.” Lees verder

 • VVD: Verhuizing Terra College verdient 2de kans

  16 september − De VVD-fractie had graag een uitgewerkt plan gezien alvorens er beslist zou worden of het Terra al dan niet naar het Creatief Mensenpark zou verhuizen. VVD-raadslid Nynke Houwing: “Het Mensenpark is een prachtige plek om leerlingen in de praktijk te laten leren. Denk aan het groenonderhoud, de kinderboerderij, multifunctioneel gebruik van het schoolgebouw, etc. Maar daarnaast zijn er natuurlijk de nodige hobbels die genomen moeten worden. ” Lees verder

 • Fractie op Werkbezoek bij Wagenborg Schoonebeek

  23 juli − Op vrijdag 14 juli ging de VVD-fractie op werkbezoek bij Wagenborg Nedlift in Schoonebeek. Dat liep uit op een verfrissende confrontatie met rasechte ondernemers. Of dat erg is? Nou nee, in tegendeel. Als ondernemers érgens met hun wensen en meningen terecht kunnen, dan ik het wel bij de VVD. Dat maakte het opnieuw tot een boeiende bijeenkomst. Lees verder

 • VVD wil meer zicht en greep op Welzijnsgroep Sedna

  04 juli − Volgens de VVD lopen de kosten voor het Sociale Domein in Emmen (te) snel op. Mede daarom wil de VVD een beter zicht op de afspraken die de Gemeente heeft gemaakt met Welzijnsgroep Sedna. Fractielid Nynke Houwing: “Het is voor de Raad compleet onduidelijk om welke taken, welke doelstellingen, welke effecten en welk budget het hier gaat.” Lees verder

 • VVD weet opknappen fietspaden af te dwingen

  03 juli − Tijdens de behandeling van de Kadernota heeft de VVD zich sterk gemaakt voor snelle verbetering van bestaande fietspaden. Met succes. Uiteindelijk werd een motie van die strekking met Raadsbrede steun aanvaard. Het College zegde toe om een paar extra fietspaden op de lijst van op te knappen fietspaden te zetten. Fractievoorzitter Johan Scheltens: “Dit najaar gaan we proberen ze bovenaan de prioriteitenlijst te krijgen. Lees verder

 • VVD wil openheid over dreigende problemen Stadion B.V.

  15 juni − Het College heeft voorgesteld om bij de vaststelling van de Jaarrekening 2016 een voorziening te treffen van € 1,1 miljoen. Ten behoeve van een risicovolle lening aan de Stadion BV van FC Emmen. VVD-fractielid Nynke Houwing: “Blijkbaar heeft het Stadion moeite om aan z’n verplichtingen na te komen. Als dat zo is, dan moeten die problemen op tafel. Niet worden weggemoffeld in een Jaarrekening. Daar moet in alle openheid over gesproken worden.“ Lees verder

 • Johan Scheltens nieuwe Lijsttrekker

  17 mei − Huidige Fractievoorzitter Johan Scheltens is unaniem verkozen tot de nieuwe Lijsttrekker voor de VVD Emmen. Hij gaat de campagne leiden voor de komende Gemeenteraadsverkiezingen: “We zullen de komende 10 maanden beter zichtbaar moeten zijn. Het VVD-potentieel in Emmen is enorm. Op basis van de TK-verkiezingen moeten 6 zetels in 2018 mogelijk zijn.” Lees verder

 • VVD wil wel afbouw maar geen afbraak van de EMCO

  15 mei − De VVD gaat vóór stemmen als op 24 mei de nieuwe regelgeving over Beschut Werken aan de orde komt. De sociale werkplaats (bij ons de EMCO) zal zoals deze nu functioneert wordt afgebouwd. Daarvoor in de plaats komt voor een beperkt aantal mensen met een zware beperking tot de arbeidsmarkt een zgn. Beschutte Werkplek. De VVD vreest echter lange wachtlijsten.... Lees verder

 • Johan Baltes start zoektocht naar nieuwe Commissaris

  12 mei − Aflopen vrijdag gaf VVD-Statenlid en vice-voorzitter van Gedeputeerde Staten Johan Baltes de aftrap voor de zoektocht naar de nieuwe Commissaris van de Koning in Drenthe. Bij die zoektocht wordt nadrukkelijk gezocht naar input vanuit de Drentse bevolking. Johan Baltes: “Een Commissaris van de Koning heeft een beeldbepalende functie. Daarom nodigen we iedereen uit om mee te denken.” Lees verder

 • VVD Emmen tegen huidige Bestemmingsplan Station Zuid

  06 mei − De VVD Emmen gaat tegen het huidige Bestemmingsplan voor de uitbreiding van Station Zuid stemmen. De VVD vindt, dat de Gemeente de aangedragen alternatieven van de bewoners onvoldoende heeft onderzocht. Fractievoorzitter Johan Scheltens: “Ondanks vele onderzoeken wordt alleen naar de financiën gekeken. Wij vinden dat het College daardoor de plannen te gemakkelijk terzijde schuift. En dus onzorgvuldig omgaat met de terechte klachten van de omwonenden.” Lees verder

 • VVD op de pedalen voor meer veiligheid

  24 maart − Op donderdag 23 maart jl. ging de VVD-fractie en VVD-steunfractie op de pedalen om aandacht te vragen voor onveilige fietspaden in de Gemeente. De fietstocht startte bij Parc Sandur en voerde over een aantal slecht verlichte, smalle en dus gevaarlijk fietspaden in de buitendorpen. De tocht vond plaats in de avonduren, omdat dan het gebrek aan goede verlichting het meest zichtbaar wordt. Of juist niet natuurlijk….. Lees verder

 • VVD Statenfractie op werkbezoek in Emmen

  01 maart − Afgelopen vrijdag was een delegatie van de VVD Statenfractie op werkbezoek in Emmen. Emmen is zowel qua omvang als economisch een van de belangrijkste plekken van Drenthe. Vandaar dat een uitgebreid bedrijfsbezoek en een uitgebreide rondrit op het programma stonden. Daarbij werd – letterlijk en figuurlijk – even stilgestaan bij het Tuinbouwgebied in Klazienaveen. Lees verder

 • VVD wil hard ingrijpen bij overlast

  01 februari − De VVD fractie is het meer dan zat dat er nog steeds sprake is van overlast door o.a. overmatig alcohol- en drugsmisbruik in delen van Angelslo. Evenals het Centrum van Emmen, waar het op uitgaansavonden niet veilig is. Daar zijn in het weekend vechtpartijen en groepen jongeren die de sfeer verzieken. A.s. donderdag wil de VVD in de Commissievergadering klip en klaar weten wat het College gaat doen. Want op dit moment heeft het College de situatie niet onder controle. Lees verder

 • VVD dwingt College tot haast met Geurbeleid

  28 januari − De VVD heeft voor elkaar gekregen dat het College nog deze maand komt met een langverwacht Geurbeleid. Dat was in 2013 al toegezegd, maar er nog steeds niet van gekomen. Daardoor dreigde vooral melkveehouders met uitbreidingsplannen ernstig in de problemen te komen. Samen met LTO-Noord heeft de VVD deze impasse weten te doorbreken. Lees verder

 • VVD wil zekerheid Centrumvernieuwing Schoonebeek

  13 januari − De VVD heeft een motie in voorbereiding, waarin gevraagd wordt om meer zekerheid over de voorgenomen Centrumvernieuwing van Schoonebeek. Fractievoorzitter Johan Scheltens: “De Gemeente kan zich momenteel alleen vastleggen over de Fase 1 van het project. Maar de VVD wil dat ook Fase 2 wordt zekergesteld. Zowel inwoners als winkeliers hebben er recht op om te weten waar ze aan toe zijn.” Lees verder