VVD Emmen | De website van de VVD in Emmen.

 • VVD fractie klaar voor nieuwe seizoen

  VVD Emmen

  16 september − VVD fractie klaar voor nieuwe seizoen! Volgende week wordt Johan de Boer uit Emmen geïnstalleerd als commissielid. Daarmee is de VVD fractie na het opschuiven van Patrick de Jonge in de raad weer compleet. Lees verder

 • Drenthe in gesprek met Mark Rutte via Zoom!

  Mark Rutte

  14 september − Drenthe in gesprek met Mark Rutte via Zoom! Exclusief voor leden van de VVD & JOVD Drenthe en haar introducees wordt op dinsdag 29 september van 19:00 - 20:00 uur een (digitale)bijeenkomst georganiseerd met Mark Rutte. Lees verder

 • In memoriam: Kees Huysman

  28 juli − “I wasn’t born to follow” staat boven zijn overlijdensbericht. Lees verder

 • VVD WIL BETERE COORDINATIE CITYMARKETING

  03 juli − Op dit moment zijn er maar liefst 8 organisaties die zich bezig houden met de marketing van de Regio Emmen. Volgens VVD-fractievoorzitter Marcel Meijer doen ze allemaal prima werk, maar ontbreekt de broodnodige onderlinge afstemming. Marcel Meijer: “Wat de VVD betreft zou die functie bij de Stichting Marketing Regio Emmen (SMRE) moeten komen te liggen. Zo kunnen we de ‘promotie spaghetti’ ontrafelen. Ook de Rekenkamer van de Gemeente is dezelfde mening toegedaan.” Lees verder

 • VVD VERWIJT COLLEGE FINANCIEEL OPPORTUNISME

  28 juni − Al in 2018 bij de behandeling van de Begroting 2019 werd de Raad onaangenaam verrast door een enorme tegenvaller. Desondanks vond de Raad het verantwoord om een gedeelte van de investeringsagenda goed te keuren. Immers, dit was een eenmalige gebeurtenis en er lagen betere tijden in het verschiet. Financieel VVD-specialist Johan Scheltens gaf toen al een waarschuwend signaal af. Johan Scheltens: “Inmiddels weten we wel beter. De tegenslagen zijn niet incidenteel maar structureel. Daar hoefde je - ook toen al - geen helderziende voor te zijn.” Lees verder

 • VVD: BEZUINIGEN JA, MAAR DAN WEL ANDERS

  17 juni − Het College heeft in de opzet van de Kadernota aangegeven waarop zij komend jaar denkt te gaan bezuinigen. VVD-raadslid Patrick de Jonge: “Voor een deel zijn het domme keuzes, zoals de EOP en de gemeentewinkels. Voor een ander deel zijn het gemakkelijke keuzes, zoals de OZB en de promotie van de regio. Dom en gemakkelijk, dat zijn slechte uitgangspunten bij bezuinigingen.” Lees verder

 • VVD PLEIT VOOR BEHOUD HISTORISCHE PANDEN

  12 mei − Tijdens de Commissievergadering, waarbij werd gesproken over het Bestemmingsplan voor het Oude Centrum, heeft de VVD extra aandacht gevraagd voor behoud van historische panden in het Centrum. Fractievoorzitter Marcel Meijer: “Sommigen panden hebben echt cultuur-historische waarde. We mogen best wel wat meer respect hebben voor de geschiedenis van Emmen.” Lees verder

 • KRANSLEGGING

  05 mei − Op 4 mei legde VVD-Raadslid Johan Scheltens - samen met Jenneke Ensink van LEF! - een krans bij het Monument in Schoonebeek en op de Begraafplaats in Schoonebeek. Dat deed hij namens het Gemeentebestuur en de Gemeenteraad. Een bijzondere kranslegging, vooral vanwege het ontbreken van publiek. Lees verder

 • PATRICK DE JONGE GEINSTALLEERD

  02 mei − Direct na het In Memoriam voor Margaret Smit is Patrick de Jonge geïnstalleerd als VVD-Raadslid. Terwijl de rest van de Raadsvergadering digitaal werd afgewerkt waren zowel Patrick als Burgemeester Eric van Oosterhout daarvoor naar het Gemeentehuis getogen. Patrick is niet helemaal onbekend met het politieke werk. Hij draait al jaren mee als Steunfractielid en sinds 2018 als Commissielid. Lees verder

 • IN MEMORIAM MARGARET SMIT

  01 mei − Tijdens de digitale raadsvergadering van donderdag heeft oud-Fractievoorzitter Johan Scheltens een indrukwekkend in memoriam uitgesproken voor het onlangs overleden VVD-raadslid Margaret Smit. Na Johan Scheltens was het de beurt aan Burgemeester Eric van Oosterhout om uitgebreid stil te staan bij haar overlijden. Daarna werd collectief 1 minuut stilte in acht genomen. Een aangrijpende en terechte hommage….. Lees verder

 • VVD Emmen wil op korte termijn vergaderen

  Gemeentehuis Emmen

  06 april − VVD Emmen wil op korte termijn vergaderen De gemeenteraad moet in staat zijn om besluiten te nemen, groot of klein. Daarnaast moet de gemeenteraad ook kunnen beraadslagen en overleggen over diverse zaken, zoals ​De wederom verslechterde financiële positie van de gemeente Emmen ​De Corona situatie in onze gemeente ​De steunmaatregelen voor ondernemers. Lees verder

 • ALV OP 24 MAART AFGELAST

  13 maart − De VVD heeft - in navolging op het klemmend advies van de Overheid - besloten om alle bijeenkomsten tot nader order af te gelasten. Dat betekent dat de voorgenomen Algemene Leden Vergadering van het Netwerk Zuid-Oost Drenthe op 24 maart a.s. niet doorgaat. Op dit moment is nog niet bekend of en wanneer een andere datum wordt geprikt. We zullen u van het vervolg op de hoogte houden. Lees verder

 • VVD START MET ‘OPEN FRACTIE’

  Postkantoor Nieuw Amsterdam

  09 maart − De VVD wil meer dan alleen maar vergaderingen en informatieavonden, al dan niet besloten, op het gemeentehuis. Daarom is zij begonnen met ‘Open Fractie’ Vergaderingen: Fractiebijeenkomsten die voor het publiek toegankelijk zijn en gehouden worden op locaties in de dorpen. Waarbij het publiek ook echt om input en informatie wordt gevraagd. De eerste Open Fractie was op 4 maart jl. bij het Postkantoor in Nieuw-Amsterdam/Veenoord. En was direct een groot succes. Lees verder

 • VVD STELT VRAGEN OVER GEMEENTELIJKE WANTOESTANDEN

  25 februari − De VVD is toch wel geschrokken van de wantoestanden die blijkbaar heersen op het Gemeentehuis. Dat de organisatie niet helemaal optimaal werkt is - helaas - al langere tijd bekend. Maar dat het zo’n zooitje is, valt de VVD rauw op het dak. VVD-fractievoorzitter Marcel Meijer: “En het is helemaal van de gekke dat we dat als Gemeenteraad via de Pers te horen krijgen. Hierover moet de Raad rechtstreeks geïnformeerd worden!” Lees verder

 • VVD WIL GEEN VERBOD OP VUURWERK EN CARBIDSCHIETEN

  14 februari − De VVD-afdelingen van Emmen, Borger-Odoorn en Aa & Hunze hebben zich gezamenlijk uitgesproken tegen een algeheel verbod op vuurwerk. Daarnaast zijn zij felle tegenstanders van een mogelijk verbod op carbidschieten. Volgens de VVD is carbidschieten een prachtige traditie. Die nota bene door de UNESCO is benoemd tot Beschermd Cultureel Erfgoed. Carbidschieten is teveel geworteld in de Drentse Cultuur. De VVD roept op om die traditie toch vooral in stand te laten. Lees verder

 • RAAD GEPASSEERD IN PARKEERBELEID

  22 januari − De VVD ergert zich groen en geel aan de manier waarop de laatste Parkeer-maatregel van het College tot stand is gekomen. VVD-fractievoorzitter Marcel Meijer: “Er is blijkbaar wel overlegd met vertegenwoordigers van belanghebbenden. Maar een gezonde discussie in de Gemeenteraad gaan ze uit te weg. De Raad wordt terloops in een kort briefje ‘op de hoogte gesteld’. Zo ga je niet met elkaar om.” Lees verder

 • Mkb Factory in Emmen

  Thierry Aartsen

  20 januari − MKB Factory; het beste idee van en voor ondernemend Nederland Wat leeft er bij ondernemers? De VVD wil het graag weten! kom vrijdag 28 februari ook en praat mee! Lees verder

 • VVD WIL REALISTISCHE AANPAK RENSENPARK

  15 januari − Tijdens de Commissievergadering Wonen & Ruime heeft VVD-fractievoorzitter Marcel Meijer gepleit voor een realistische aanpak bij de invulling van het Rensenpark in het Centrum. Marcel Meijer: “In de oorspronkelijke plannen wordt uitgegaan van een prestigieuze invulling als culturele, creatieve en innovatieve broedplaats. Maar daarvoor blijkt in de praktijk geen enkele belangstelling. Volgens de VVD moeten die plannen naar beneden worden bijgesteld.” Lees verder

 • VRAGEN OVER SLUITING KvK

  09 december − De VVD gaat volgende week - tijdens de rondvraag bij de Raadsvergadering van 19 december - vragen stellen aan wethouder Guido Rink (PVDA) over het sluiten van het Kamer van Koophandel-kantoor in Emmen. Daarmee dreigt de KvK voor Drenthe verloren te gaan. Fractievoorzitter Marcel Meijer: “Emmen is met voorsprong de grootste industriestad van Drenthe, met duizenden MKB-bedrijven. Daar hoort gewoon een Kamer van Koophandel bij.” Lees verder

 • VVD TELEURGESTELD OVER PARKEERGARAGE WILLINKPLEIN

  06 december − De VVD heeft teleurgesteld gereageerd op de simpele mededeling van wethouder Van de Weide dat de nieuwe parkeergarage aan het Willinkplein deze maand nog niet in gebruik kan worden genomen. VVD-fractievoorzitter Marcel Meijer: “Uitgerekend de decembermaand is voor het Centrum van Emmen de belangrijkste maand van het jaar. Dit kost de middenstand van Emmen omzet.” Lees verder