Nieuws

 • VVD FRACTIEVOORZITTER DOET STAP TERUG

  11 juli − Johan Scheltens, Fractievoorzitter van de VVD Emmen, legt tijdelijk zijn fractievoorzitterschap en zijn woordvoerderschap neer. Dat doet hij hangende een onderzoek dat op dit moment naar hem is ingesteld. Het betreft het vermoeden van onreglementaire export van dierlijke eiwitten naar het Verre Oosten. Johan zelf ontkent de beschuldigingen en ziet het onderzoek met vertrouwen tegemoet. Lees verder

 • VVD WIL MEERTALIGE WEBSITE VOOR EMMEN

  27 juni − VVD-raadslid Marcel Meijer gaat - samen met Wakker Emmen-raadslid Aimee van der Ham - een motie indienen om de website van de Gemeente Emmen meertalig te krijgen. Bitter noodzakelijk, vind Marcel Meijer: “Niet alleen voor de vele, internationaal werkende bedrijven in Emmen. Maar vooral ook voor de duizenden toeristen uit Duitsland of andere landen. Je merkt dat de huidige website daar absoluut niet in voorziet.” Lees verder

 • VVD WIL GELIJKE BELONING VOOR ZORGVERLENERS

  12 juni − Op dit moment kent Emmen een verschil in beloning tussen gecontracteerde zorgpartners en professionele PGB-aanbieders van ruim 10%. Gecontracteerde zorgpartners krijgen een vergoeding voor gesprekken met de Gemeente, waarvan het nog maar de vraag is of die ook werkelijk plaatsvinden. Volgens VVD-raadslid Margaret Smit leiden al die (vermeende) gesprekken ook nog eens tot meer overhead. Margaret: “En daar willen we nu juist vanaf. Minder managers, meer zorgverleners. En dus lagere kosten.” Lees verder

 • WIE CONTROLEERT WILDPLAKKERS?

  09 juni − Als het aan de VVD ligt, gaat er flink opgetreden worden tegen wildplakkers. Immers, overal in het straatbeeld verschijnen illegale posters, plakkaten en reclameuitingen. En ze worden niet tijdig weggehaald ook. VVD-raadslid Marcel Meijer: “Het leidt tot een hinderlijke verrommeling, de openbare ruimte krijgt een slordige aanblik. Kabelkasten, elektriciteitskasten, maar ook reclameborden langs doorgaande wegen zijn velen een doorn in het oog.” Lees verder

 • VVD WIL HANDHAVING STRENG DRUGSBELEID

  06 juni − Emmen is de koploper van Drenthe als het gaat om drugscriminaliteit. Burgemeester Eric van Oosterhout lijkt in de bestrijding daarvan minder vaak naar sluiting van panden te grijpen dan zijn voorganger Cees Bijl. Daar is de VVD niet gelukkig mee. Fractievoorzitter Johan Scheltens: “Hard aanpakken die handel. Zorgen dat ze geen voet aan de grond krijgen in Zuidoost Drenthe. Je moet deze vorm van criminaliteit niet binnen je grenzen willen hebben.” Lees verder

 • VVD UIT FORSE KRITIEK OP PARKEERPLANNEN

  27 mei − De VVD is kritisch op het Parkeerbeleid van de Gemeente. En is op voorhand tegen een eventuele verhoging van het parkeertarief, het instellen van tijdvlakken en het omzetten van gratis parkeerplaatsen naar betaalde. Raadslid Marcel Meijer: “De Gemeente heeft plannen om de parkeertarieven te verhogen. Om zo een tekort van 4 ton weg te werken. Maar het is de vraag of de gaten op die manier gedicht kunnen worden. Immers, hogere kosten leiden ook tot minder parkeren. We moeten af van het automatisme om bij tekorten de inkomsten te verhogen.” Lees verder

 • MEER ONDERNEMERSCHAP IN DE HORECA-VISIE

  25 mei − De VVD is het op zich eens met de ontwikkeling van de Horeca-visie, zoals Wethouder Rink die voorstelt. Hij wil met alle belanghebbenden om de tafel om een breed gedragen visie te ontwikkelen. Maar, vind VVD-Raadslid Marcel Meijer, de kaders dienen wel door de Raad te worden vastgesteld. Marcel Meijer: “De VVD is voor zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid voor ondernemers. Maar daarbij moet de politiek wel de grenzen van het speelveld aangeven.” Lees verder

 • WERKBEZOEK AAN TOONAANGEVEND MODEBEDRIJF

  17 mei − Afgelopen week heeft de VVD-fractie een werkbezoek gebracht aan Modehuis Derksen & Derksen. Een bedrijf in een veelgeplaagde sector en in een branche die enorm onder druk staat. Daar waar veel winkels verdwijnen en vooral veel modewinkels het loodje leggen, durft Derksen & Derksen het aan om uitgerekend nu te gaan uitbreiden en investeren. Een fraai staaltje anti-cyclisch ondernemen. Lees verder

 • VVD WIL AANPAK ‘BOSJE VAN STROOTMAN’

  12 april − Nu dat de Gemeente de groenstrook naast Bakker Joost - op de hoek van de Dordsestraat en de Wilhelminastraat - heeft aangekocht, wil VVD-Raadslid Marcel Meijer dat het hele gebied wordt aangepakt: “Het hele gebied, niet alleen ‘Het Bosje van Strootman’. Dat gebied is al 30 jaar een rotte kies. Geen gezicht voor iedereen die vanuit het Zuiden naar het Centrum rijdt.” Lees verder

 • VVD: HERPLANT GEKAPTE BOMEN

  09 april − Er worden momenteel veel bomen gekapt in de Gemeente Emmen. De VVD vraagt zich daarbij af of de Gemeente ook een ‘herplant-plicht’ heeft. VVD-Fractielid Marcel Meijer: “Emmen staat bekend als een Groene Gemeente. Dat willen we vooral zo houden. Wij willen graag weten welk beleid het College hierop voert. Tijdens de laatste Commissievergadering heb ik hierover vragen gesteld.” Lees verder

 • VVD HEKELT FINANCIEEL BELEID EMMEN

  VVD Emmen Gemeenteraad

  01 april − Weer € 2,5 miljoen extra voor Jeugdzorg, € 1,0 miljoen extra voor armoedebeleid en € 0,5 miljoen voor De Toegang. Deze forse extra uitgaven op het toch al enorme budget hebben ertoe geleid dat een groot aantal nieuwe plannen in de gemeente Emmen op de plank blijven liggen en wellicht helemaal niet tot uitvoer komen. Daarnaast zijn forse bezuinigingen aangekondigd, dat tot problemen kan leiden bij Bibliotheek, Stichting De Cocon en De Tussenstee. Lees verder

 • VVD voor steun aan Wildlands

  VVD Emmen Wildlands

  © Wiebe Veenstra

  30 maart − VVD voor steun aan Wildlands. Tijdens de raadsvergadering van 28 maart heeft de VVD voor het voorstel gestemd om Wildlands Adventure Zoo een extra lening te verstrekken. Ook voor onze fractie was het een moeilijke afweging waarbij we zorgvuldig hebben gekeken naar het belang van onze inwoners en het belang van Wildlands. Volgens de VVD is een mooi en gezond Dierenpark ook goed voor het belang van onze inwoners. Lees verder

 • BOUWSTOP SCHOLEN IS ONBEHOORLIJK BESTUUR

  21 maart − ‘Onbehoorlijk Bestuur’ noemt VVD-Raadslid Margaret Smit het plotselinge besluit van Burgemeester & Wethouders om terug te komen op bestaande nieuwbouwplannen voor scholen in Emmen. Margaret Smit: “In november 2017 nam de Raad een motie aan, waarbij met het Esdal College afspraken zijn gemaakt over herhuisvesting. Met alle VMBO-scholen in Emmen is een convenant gesloten. Daarvoor is het beslist noodzakelijk dat er nieuwbouw gerealiseerd wordt.” Lees verder

 • EMMEN MOET MEER STUDENTENSTAD WORDEN

  15 maart − De VVD vindt, dat het College veel te weinig doet om van Emmen een aantrekkelijke studentenstad te maken. Tussen 2012 en nu is het aantal studenten op Stenden Hogeschool gezakt van 2200 naar 1800. VVD-Raadslid Marcel Meijer: “Gebrekkige studentenhuisvesting is daarvan een belangrijke oorzaak. Dus we zullen meer moeten doen om Emmen voor studenten aantrekkelijk te maken en te houden.” Lees verder

 • VVD KOMT MET SIGNAAL MOTIE OVER COMMUNICATIE

  04 maart − De VVD is - samen met D66 - helemaal klaar met de informatievoorziening van het College. Fractievoorzitter Johan Scheltens: “Wij lezen belangrijke ontwikkelingen eerder in de pers dan dat wij ze te horen krijgen van het College. Zo ga je niet met de Gemeenteraad om. Wij willen gewoon als eerste geïnformeerd worden. Daarom hebben de VVD en D66 gezamenlijk een Signaal-Motie ingediend. Lees verder

 • VVD STELT VRAGEN OVER BINNENSTADSFONDS

  Marcel Meijer

  © Wiebe Veenstra

  15 februari − De VVD is nauw begaan met de ontwikkelingen in het Centrum van Emmen. En dan met name de Centrumfunctie die de Emmer binnenstad heeft ten opzichte van een uitgebreid verzorgingsgebied. Voor het behoud en de versterking van die Centrumfunctie is 2 jaar geleden het Binnenstadsfonds opgericht. De VVD wil nu weten wat de Stand van Zaken is. En heeft daarover schriftelijke vragen gesteld aan het College. Lees verder

 • VVD Drenthe - Stem Woensdag 20 Maart!

  Henk Brink VVD Drenthe

  12 februari − 6 REDENEN OM VVD TE STEMMEN tijdens de verkiezingen voor de Provinciale Staten op Woensdag 20 maart 2019! Lees verder

 • TEGEN LOCATIE STADSBOERDERIJ ‘t NIJE HOFF

  27 december − Op zich is de VVD het eens met de komst van Stadsboerderij ’t Nije Hoff. Maar vraagt zich af, waarom juist voor deze ongelukkige plek wordt gekozen: vlakbij de wijk Bargeres, tegen het Noordbargerbos. VVD-Raadslid Marcel Meijer: “Hoe verzin je het, op een van de mooiste, maar ook meest kwetsbare plekjes van Emmen. Bijna IN de natuur, op een kavel van nauwelijks 5 ha.” Lees verder

 • VVD WIJST NIEUW ARMOEDEBELEID AF

  20 december − De VVD heeft zich sterk gekant tegen de nieuwe plannen van het College om de armoede in Emmen te lijf te gaan. VVD-raadslid Margaret Smit: “Opnieuw willen ze er 1 miljoen extra tegenaan gooien. En opnieuw worden er nieuwe beleidsvoornemens op oude gestapeld. Wij willen eerst wel eens weten wat er wel en niet werkt aan de oude beleidsvoornemens. En we willen een SMART-oplossing: Specifiek, Meetbaar, Aantoonbaar, Realistisch en Tijdgebonden.” Lees verder

 • FINANCIEEL BELEID VAN LIK-ME-VESTJE

  15 november − Vorige week is de VVD tandenknarsend akkoord gegaan met de begroting 2019. Want geen goedkeuring zou zo mogelijk NOG erger zijn geweest. Dan zou Emmen onder curatele van de Provincie zijn gekomen. Fractievoorzitter Johan Scheltens: “Op 4 oktober presenteerde wethouder Otter een prachtige, mooi sluitende begroting. Maar toen al hadden wij onze twijfels…….” Lees verder