Nieuws

 • VVD WIL AANPAK ‘BOSJE VAN STROOTMAN’

  12 april − Nu dat de Gemeente de groenstrook naast Bakker Joost - op de hoek van de Dordsestraat en de Wilhelminastraat - heeft aangekocht, wil VVD-Raadslid Marcel Meijer dat het hele gebied wordt aangepakt: “Het hele gebied, niet alleen ‘Het Bosje van Strootman’. Dat gebied is al 30 jaar een rotte kies. Geen gezicht voor iedereen die vanuit het Zuiden naar het Centrum rijdt.” Lees verder

 • VVD: HERPLANT GEKAPTE BOMEN

  09 april − Er worden momenteel veel bomen gekapt in de Gemeente Emmen. De VVD vraagt zich daarbij af of de Gemeente ook een ‘herplant-plicht’ heeft. VVD-Fractielid Marcel Meijer: “Emmen staat bekend als een Groene Gemeente. Dat willen we vooral zo houden. Wij willen graag weten welk beleid het College hierop voert. Tijdens de laatste Commissievergadering heb ik hierover vragen gesteld.” Lees verder

 • VVD HEKELT FINANCIEEL BELEID EMMEN

  VVD Emmen Gemeenteraad

  01 april − Weer € 2,5 miljoen extra voor Jeugdzorg, € 1,0 miljoen extra voor armoedebeleid en € 0,5 miljoen voor De Toegang. Deze forse extra uitgaven op het toch al enorme budget hebben ertoe geleid dat een groot aantal nieuwe plannen in de gemeente Emmen op de plank blijven liggen en wellicht helemaal niet tot uitvoer komen. Daarnaast zijn forse bezuinigingen aangekondigd, dat tot problemen kan leiden bij Bibliotheek, Stichting De Cocon en De Tussenstee. Lees verder

 • VVD voor steun aan Wildlands

  VVD Emmen Wildlands

  © Wiebe Veenstra

  30 maart − VVD voor steun aan Wildlands. Tijdens de raadsvergadering van 28 maart heeft de VVD voor het voorstel gestemd om Wildlands Adventure Zoo een extra lening te verstrekken. Ook voor onze fractie was het een moeilijke afweging waarbij we zorgvuldig hebben gekeken naar het belang van onze inwoners en het belang van Wildlands. Volgens de VVD is een mooi en gezond Dierenpark ook goed voor het belang van onze inwoners. Lees verder

 • BOUWSTOP SCHOLEN IS ONBEHOORLIJK BESTUUR

  21 maart − ‘Onbehoorlijk Bestuur’ noemt VVD-Raadslid Margaret Smit het plotselinge besluit van Burgemeester & Wethouders om terug te komen op bestaande nieuwbouwplannen voor scholen in Emmen. Margaret Smit: “In november 2017 nam de Raad een motie aan, waarbij met het Esdal College afspraken zijn gemaakt over herhuisvesting. Met alle VMBO-scholen in Emmen is een convenant gesloten. Daarvoor is het beslist noodzakelijk dat er nieuwbouw gerealiseerd wordt.” Lees verder

 • EMMEN MOET MEER STUDENTENSTAD WORDEN

  15 maart − De VVD vindt, dat het College veel te weinig doet om van Emmen een aantrekkelijke studentenstad te maken. Tussen 2012 en nu is het aantal studenten op Stenden Hogeschool gezakt van 2200 naar 1800. VVD-Raadslid Marcel Meijer: “Gebrekkige studentenhuisvesting is daarvan een belangrijke oorzaak. Dus we zullen meer moeten doen om Emmen voor studenten aantrekkelijk te maken en te houden.” Lees verder

 • VVD KOMT MET SIGNAAL MOTIE OVER COMMUNICATIE

  04 maart − De VVD is - samen met D66 - helemaal klaar met de informatievoorziening van het College. Fractievoorzitter Johan Scheltens: “Wij lezen belangrijke ontwikkelingen eerder in de pers dan dat wij ze te horen krijgen van het College. Zo ga je niet met de Gemeenteraad om. Wij willen gewoon als eerste geïnformeerd worden. Daarom hebben de VVD en D66 gezamenlijk een Signaal-Motie ingediend. Lees verder

 • VVD STELT VRAGEN OVER BINNENSTADSFONDS

  Marcel Meijer

  © Wiebe Veenstra

  15 februari − De VVD is nauw begaan met de ontwikkelingen in het Centrum van Emmen. En dan met name de Centrumfunctie die de Emmer binnenstad heeft ten opzichte van een uitgebreid verzorgingsgebied. Voor het behoud en de versterking van die Centrumfunctie is 2 jaar geleden het Binnenstadsfonds opgericht. De VVD wil nu weten wat de Stand van Zaken is. En heeft daarover schriftelijke vragen gesteld aan het College. Lees verder

 • VVD Drenthe - Stem Woensdag 20 Maart!

  Henk Brink VVD Drenthe

  12 februari − 6 REDENEN OM VVD TE STEMMEN tijdens de verkiezingen voor de Provinciale Staten op Woensdag 20 maart 2019! Lees verder

 • TEGEN LOCATIE STADSBOERDERIJ ‘t NIJE HOFF

  27 december − Op zich is de VVD het eens met de komst van Stadsboerderij ’t Nije Hoff. Maar vraagt zich af, waarom juist voor deze ongelukkige plek wordt gekozen: vlakbij de wijk Bargeres, tegen het Noordbargerbos. VVD-Raadslid Marcel Meijer: “Hoe verzin je het, op een van de mooiste, maar ook meest kwetsbare plekjes van Emmen. Bijna IN de natuur, op een kavel van nauwelijks 5 ha.” Lees verder

 • VVD WIJST NIEUW ARMOEDEBELEID AF

  20 december − De VVD heeft zich sterk gekant tegen de nieuwe plannen van het College om de armoede in Emmen te lijf te gaan. VVD-raadslid Margaret Smit: “Opnieuw willen ze er 1 miljoen extra tegenaan gooien. En opnieuw worden er nieuwe beleidsvoornemens op oude gestapeld. Wij willen eerst wel eens weten wat er wel en niet werkt aan de oude beleidsvoornemens. En we willen een SMART-oplossing: Specifiek, Meetbaar, Aantoonbaar, Realistisch en Tijdgebonden.” Lees verder

 • FINANCIEEL BELEID VAN LIK-ME-VESTJE

  15 november − Vorige week is de VVD tandenknarsend akkoord gegaan met de begroting 2019. Want geen goedkeuring zou zo mogelijk NOG erger zijn geweest. Dan zou Emmen onder curatele van de Provincie zijn gekomen. Fractievoorzitter Johan Scheltens: “Op 4 oktober presenteerde wethouder Otter een prachtige, mooi sluitende begroting. Maar toen al hadden wij onze twijfels…….” Lees verder

 • EMMEN HEEFT FINANCIEN NIET OP ORDE

  05 november − De VVD is vooralsnog niet van plan om in te stemmen met de ontwerp-begroting 2019 zoals die nu voorligt. Fractievoorzitter Johan Scheltens: “Er zijn op het allerlaatste moment allerlei ontwikkelingen, die je volgens mij lang geleden al aan had moeten zien komen. Nu wordt geprobeerd om met kunst en vliegwerk alsnog de begroting erdoor te jassen. Dat betekent feitelijk een carte blanche voor het College. Maar daaraan doen wij niet mee.” Lees verder

 • WERKBEZOEK AAN BROEDPLAATS IN RLW-SCHOOL

  27 oktober − Op donderdag 25 oktober jl. bracht de VVD-fractie een werkbezoek aan de ‘Parel van de Boslaan’, de oude Rijks Landbouw Winterschool. Daar hebben de nieuwe eigenaren, Manfred Plaatje en André Eikema, een succesvol bedrijven-verzamelgebouw van gemaakt. Met hun eigen bedrijf, Sincerus Letschelschade, als een van de eerste en meest belangrijke huurders. Fractielid Marcel Meijer: “Emmen moet zuinig zijn op dit soort ondernemers.” Lees verder

 • VVD BLIJFT VRAGEN HOUDEN OVER WINDMOLENS

  03 oktober − De VVD heeft uiteindelijk in de gemeenteraad een ‘Verklaring van Geen Bedenkingen’ afgegeven op de vergunningsaanvraag voor plaatsing van windmolens aan de Pottendijk. Fractievoorzitter Johan Scheltens: “De VVD was tegen de structuurvisie omdat we het niet eens zijn met alle gekozen locaties. Maar als de meerderheid die beslissing eenmaal heeft genomen, dan moet je je constructief opstellen. Dan moet je niet nodeloos ingewikkeld gaan lopen doen.” Lees verder

 • VVD STELT VRAGEN OVER VERVOERSPLAN

  02 oktober − In 2013 heeft de Gemeenteraad het Gemeentelijk Vervoersplan vastgesteld. Daarbij was van tevoren duidelijk dat sommige onderdelen de nodige tijd zouden vergen. Maar de VVD wil inmiddels weten of het een kwestie van lange adem of van ademnood is geworden. Raadslid Marcel Meijer: “We zijn inmiddels 5 jaar verder. En ik wil nu wel eens weten wat er van al die ambities is terechtgekomen.” Lees verder

 • VVD dwingt verbetering fietspaden af

  17 september − Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota van vorig (!!) jaar, diende de VVD een motie in om meer geld vrij te maken voor de verbetering van het onderhoud van fietspaden. Daar is nu eindelijk positief op gereageerd. VVD-Fractievoorzitter Johan Scheltens: “Dat zal een keer tijd worden. Want de veiligheid van fietsers is in het geding. We willen dat de Gemeente meer aandacht schenkt aan veiligheid in het verkeer.” Lees verder

 • Algemene Leden Vergadering op 26 september

  13 september − Het Bestuur van de VVD Zuidoost Drenthe - de Gemeenten Emmen en Borger-Odoorn - nodigt u hierbij uit voor de ALV op woensdag 26 september a.s. De ALV wordt gehouden in Hotel Restaurant de Eeserhof in Ees. De vergadering begint om 20.00, maar vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar. Lees verder

 • VVD wil beter beheer Grote Rietplas

  09 september − VVD-raadslid Marcel Meijer gaat vragen stellen over het waterbeheer van het woon- en recreatiegebied de Grote Rietplas in Emmen. Want die was afgelopen zomer - letterlijk en figuurlijk - beneden alle peil. Marcel Meijer: “Niet alleen was het waterpeil zo laag, dat de steigers droog kwamen te staan, mede daardoor was de waterkwaliteit zo slecht, dat er niet gezwommen kon worden. Daar zullen we maatregelen op moeten nemen.” Lees verder

 • VVD wil duidelijkheid over Parkeertarieven

  20 juli − De VVD wil meer duidelijkheid over de juridische strijd van de Gemeente met parkeerbeheerder Q-Park. Terwijl iedereen in Emmen de parkeertarieven in het Centrum te hoog vindt, vindt Q-park de gehanteerde tarieven juist te laag. Q-Park vindt daarin nota bene de rechter aan haar zijde. De VVD wil weten welke afspraken er zijn gemaakt. Maar ook of deze juridische strijd in de toekomst gaat leiden tot nog hogere parkeertarieven. Lees verder