VVD wil oude Knelpuntenpot (€ 100.000,-) terug

Volgens de VVD is het de hoogste tijd om de Knelpuntenpot weer op het oude niveau van € 100.000,- op jaarbasis te brengen. Nynke Houwing: “Door bezuinigingen is die pot inmiddels gehalveerd. Daardoor komen de zwembaden en sporthallen in de buitendorpen in de problemen. Dat is verkeerde zuinigheid.”

VVD-raadslid Nynke Houwing: “De Gemeente Emmen telt 4 buitenzwembaden en 3 sporthallen die door vrijwilligers geëxploiteerd en onderhouden worden. Vaak lukt het nog wel om de lopende kosten op te hoesten. Maar reserveren voor groot onderhoud zit er niet in. Die sporthallen en zwembaden komen nu in de problemen. Geld lenen is geen optie. Want er wordt onvoldoende omzet gedraaid om eventuele leningen af te betalen.”

Het was de VVD die ooit deze Knelpuntenpot van € 100.000,- in het leven heeft geroepen. Bedoeld om sporthallen en zwembaden die door inwoners zelf geëxploiteerd worden een steun in de rug te geven. De VVD-Fractie komt tijdens de komende Begrotingsbehandeling met een voorstel. De VVD wil de Knelpuntenpot weer terugbrengen op het oude niveau.

Nynke Houwing: “Het is juist de inzet van al die vrijwilligers die het mogelijk maakt om die belangrijke sportvoorzieningen in de benen te houden. En dat doen ze met hart en ziel. Voor aanmerkelijk minder geld dan de gemeentelijke sportaccommodaties. Het is al fantastisch dat we deze voorzieningen kunnen behouden. Deze vrijwilligers zijn een voorbeeld voor de samenleving. Dat moeten we koesteren, niet bestraffen.”

De VVD heeft zich altijd sterk gemaakt voor deze sportinstellingen. Nynke Houwing: “En dat blijven we doen. We waren altijd al tegen deze domme bezuiniging. Nu gebeurt wat wij altijd al voorspeld hebben. De VVD wil de zwembaden en sporthallen voor Emmen behouden. Om zoveel mogelijk Emmenaren de kans te bieden te gaan sporten.”