VVD verwijt College gebrek aan visie en ambitie

Ambitieloos. Dat verwijt VVD Fractievoorzitter Johan Scheltens het zittende College: “Ze plukken de vruchten van de ambities van voorgaande Colleges. Het is pronken met de veren van een ander. Veel verder dan het passen op de winkel doet dit College niet. En zelfs dat doen ze niet goed.” Scheltens verwijt het zittende B&W een ernstig gebrek aan visie en ambitie.

Vol trots kakelt het College over de opening van Wildlands, het Raadhuisplein en het Atlas Theater. Maar schijnt daarbij te vergeten, dat het overgrote deel van de coalitie destijds zwaar tegen deze plannen was. Toch vindt Johan Scheltens dat niet eens het allerergste. “Ze nemen ook geen maatregelen om het succes van Wildlands, AtlasTheater en Raadhuisplein de bestendigen. Zo missen we de kans om hier optimaal van te profiteren.”

Johan Scheltens: “We staan voor nieuwe uitdagingen. Zoals het verzilveren van alle investeringen van afgelopen jaren. En het invulling geven aan het Mensenpark aan de Hoofdstraat. Of het onvermoeibaar doorgaan met het versterken van onze lokale economie. De VVD wil een leefbaar Emmen, waar jong als oud veilig en prettig kunnen wonen. Daar zet de VVD zich alle dagen voor in. Nu het College nog…..”