VVD wil zekerheid Centrumvernieuwing Schoonebeek

De VVD heeft een motie in voorbereiding, waarin gevraagd wordt om meer zekerheid over de voorgenomen Centrumvernieuwing van Schoonebeek. Fractievoorzitter Johan Scheltens: “De Gemeente kan zich momenteel alleen vastleggen over de Fase 1 van het project. Maar de VVD wil dat ook Fase 2 wordt zekergesteld. Zowel inwoners als winkeliers hebben er recht op om te weten waar ze aan toe zijn.”

Als het aan het College ligt, wordt in januari alleen € 1 miljoen beschikbaar gesteld voor Fase 1. Een eventuele beslissing over de uitvoering van Fase 2 zal naar verwachting pas in 2018 genomen worden. Maar dat is na de Gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. “Nergens voor nodig,” vindt Johan Scheltens, “Dit mag in ieder geval geen thema worden voor de verkiezingen. Dat moeten we niet willen.

 

 “NU beslissen, NU vastleggen en NU regelen. Dan mag je het vervolgens best in 2 Fases uitvoeren. Da’s geen probleem. Maar je moet wel duidelijkheid verschaffen aan de ondernemers en inwoners van Schoonebeek. Daarom wil de VVD tijdens de komende Raadsvergadering een motie indienen. Daarin verzoeken wij het College om al dit voorjaar, bij de behandeling van de Kadernota, de financiële middelen voor Fase 2 beschikbaar te stellen.”

 

Johan Scheltens: “Bij de Centrumvernieuwing van Schoonebeek wordt de Europaweg gesplitst in 2 rijstroken. In Fase 1 wordt vooral de Noordkant richting het Aole Gemientehoes aangepakt en vernieuwd. Dat is hoognodig, maar niet voldoende. Fase 1 kan niet zonder Fase 2. Die omvat een forse aanpak van de Zuidkant en winkelcentrum De Pallert. Daarvoor moet o.a. één pand worden aangekocht en gesloopt. Daar moet je NU duidelijkheid in scheppen. Dat het de Gemeenteraad serieus is. Dat we het hele plan omarmen. Weliswaar in 2 fases, maar wel als totaalplaatje.”