VVD dwingt College tot haast met Geurbeleid

De VVD heeft voor elkaar gekregen dat het College nog deze maand komt met een langverwacht Geurbeleid. Dat was in 2013 al toegezegd, maar er nog steeds niet van gekomen. Daardoor dreigde vooral melkveehouders met uitbreidingsplannen ernstig in de problemen te komen. Samen met LTO-Noord heeft de VVD deze impasse weten te doorbreken.

In reactie op vragen vanuit de VVD zegde wethouder van der Weide tijdens de Raadsvergadering toe dat het Concept Geurverordening komende week voor bespreking naar de agrarische sector gaat. VVD-Fractievoorzitter Johan Scheltens: “Dit beleid is te lang onderweg. Emmen beschikt niet over een eigen Geurbeleid. Daardoor kunnen minstens 20 melkveehouderijen lelijk op slot komen te zitten. Dat vinden wij onwenselijk en onnodig.”

 

De VVD fractie heeft hierover al eerder vragen gesteld. In november deed de wethouder ook al een toezegging. Maar opnieuw bleek dat er vertraging was in het proces. “Als de Gemeente Emmen een ondernemersvriendelijke gemeente is, dan geldt dat voor alle ondernemers. Dus ook de agrarische ondernemers. Als VVD vinden wij het belangrijk dat ook de agrarische sector zich voldoende kan ontwikkelen.”

 

Bovendien is de sector van groot belang voor Emmen. De banengroei in de sector is in Emmen groter dan het landelijk gemiddelde. De VVD wil zich daar sterk voor maken. Alle reden dus om de vinger aan de pols te houden. Want de race is nog lang niet gelopen. Immers, het geurbeleid moet ook nog ter visie worden gelegd. En daarna moet het nog in de Raad behandeld worden. Dat is dus op zijn vroegst rond het zomerreces. Te laat. Maar er is in ieder geval duidelijkheid.

 

Johan Scheltens: “Wij zullen de wethouder aan zijn uitspraken houden en gaan er van uit dat er niet weer opnieuw vertraging optreedt.”