VVD op de pedalen voor meer veiligheid

Op donderdag 23 maart jl. ging de VVD-fractie en VVD-steunfractie op de pedalen om aandacht te vragen voor onveilige fietspaden in de Gemeente. De fietstocht startte bij Parc Sandur en voerde over een aantal slecht verlichte, smalle en dus gevaarlijk fietspaden in de buitendorpen. De tocht vond plaats in de avonduren, omdat dan het gebrek aan goede verlichting het meest zichtbaar wordt. Of juist niet natuurlijk…..

Schoolkinderen

VVD-fractie liet zich daarbij vergezellen, bijpraten en voorlichten door de Voorzitter van de Wijkvereniging Woonparc Sandur Fred Ottens. Niet alleen de slechte verlichting en de breedte van de fietspaden kregen extra aandacht. Vooral ook de vele onveilige verkeerssituaties. Raadslid Nynke Houwing: “Emmen heeft ruim 75 km aan fietspaden. Een groot deel daarvan is slecht tot onverlicht. Dat levert soms levensgevaarlijke situaties op. Vooral voor schoolkinderen die van de Buitendorpen naar het Centrum moeten fietsen.”

 

Sociale veiligheid
Nynke Houwing: “Deze fietsroutes zijn slechts enkele van de velen in de gemeente Emmen. Doel van de fietstocht is vooral het beoordelen van de sociale veiligheid. Een fietspad moet niet alleen functioneel zijn, maar ook veilig aanvoelen. En zijn toegerust op het gebruiksprofiel anno 2017. Willen we van Drenthe een Fietsprovincie maken, dan moeten we eerst in eigen gemeente beginnen.”

 

Oproep

De VVD roept inwoners van Emmen op om onveilige situaties te melden. Deze en de eigen bevindingen worden dan meegenomen in de op handen zijnde Kadernota. Nynke Houwing: “We willen meer het gesprek aangaan met de inwoners. Met name over onderwerpen waar ze graag verandering willen zien of ongemak ervaren. Fietsen in het donker is daar slechts een voorbeeld van. De VVD wil goede keuzes maken, waar de Emmer samenleving voor langere tijd wat aan heeft. Geen korte-termijn-politiek of zinloze zoethoudertjes.”