VVD Emmen tegen huidige Bestemmingsplan Station Zuid

De VVD Emmen gaat tegen het huidige Bestemmingsplan voor de uitbreiding van Station Zuid stemmen. De VVD vindt, dat de Gemeente de aangedragen alternatieven van de bewoners onvoldoende heeft onderzocht. Fractievoorzitter Johan Scheltens: “Ondanks vele onderzoeken wordt alleen naar de financiën gekeken. Wij vinden dat het College daardoor de plannen te gemakkelijk terzijde schuift. En dus onzorgvuldig omgaat met de terechte klachten van de omwonenden.”

Al te gemakkelijk

Johan Scheltens: “De betrokkenen hebben niet eens keihard ‘Nee’ gezegd tegen de plannen. Ze hebben echt de moeite genomen om met alternatieven te komen. Goeie alternatieven, die het op z’n minst verdienen om zorgvuldig beoordeeld te worden. Maar die voorstellen zijn eigenlijk nauwelijks goed bekeken. Ze zijn wat al te gemakkelijk aan de kant gezet. Zo ga je niet met bewonersinitiatieven om.”

 

Gebrek aan ruimte

De VVD vindt het belangrijk dat er een kwartiersdienst en dus een passeerstrook komt op het traject Emmen-Zwolle. Maar niet tegen elke prijs: “Het woongenot van de omwonenden en direct betrokkenen mag niet te ernstig wordt aangetast. En juist met het voorgestelde bestemmingplan komt het spoor veel te dicht tegen de woonwijk Rietlanden aan te liggen."

 

Verdrukking

Johan Scheltens: “Uitgerekend vanwege het gebrek aan ruimte bij Station Bargeres is gekozen voor de aanleg van een  van een nieuw station bij Emmen Zuid. Omdat daar ruimte genoeg is. Dan is het niet uit te leggen dat er een oplossing wordt gekozen die de bestaande bebouwing van de Rietlanden in de verdrukking brengt.”

 

Alternatief

Elk alternatief is afgeserveerd op de financiën. Daarbij is onvoldoende rekening gehouden met de klachten van de bewoners. De bewoners hebben zelfs een 3de alternatief bedacht om de wissel zo dicht mogelijk tegen de tunnelbak aan te leggen. ProRail heeft niet eens de moeite genomen om daar op te antwoorden. Sorry hoor, naar zo ga je niet met elkaar om!”