VVD wil wel afbouw maar geen afbraak van de EMCO

De VVD gaat vóór stemmen als op 24 mei de nieuwe regelgeving over Beschut Werken aan de orde komt. De sociale werkplaats (bij ons de EMCO) zal zoals deze nu functioneert wordt afgebouwd. Daarvoor in de plaats komt voor een beperkt aantal mensen met een zware beperking tot de arbeidsmarkt een zgn. Beschutte Werkplek. De VVD vreest echter lange wachtlijsten....

VVD-Raadslid Nynke Houwing: “Het huidige voorstel gaat over de door het Rijk opgelegde taakstelling. Van het Rijk hebben we de opdracht om een minimaal aantal Beschutte Werkplekken te realiseren. Daarvoor krijgen we als gemeente geld. Maar er zijn veel meer Beschutte Werkplekken nodig dan er aan financiën van het Rijk komt. Daardoor dreigen er lange wachtlijsten. Willen we die oplossen dan zal de Gemeente daar uit eigen portemonnee geld bij moeten doen. Dat wil de VVD niet. Deze bijdrage kan in de miljoenen lopen.”

 

De VVD kiest voor de door het College gekozen lijn. Nynke Houwing: “Deze hele operatie is door het Rijk in gang gezet. Maar de rekening lijkt bij de Gemeenten te komen te liggen. Wij zijn niet de enige Gemeente die te maken heeft met dit probleem. Dus hebben wij er ook op aangedrongen om als Gemeenten gezamenlijk op te trekken richting het Rijk.”

 

Dus wil de VVD voorlopig niet meer Beschutte Werkplekken realiseren: “We willen eerst zien hoe de wachtlijsten zich ontwikkelen. Ook gaan we nog geen extra middelen reserveren. Wij willen eerst in overleg met het Rijk. De discussie over de verdere ontwikkeling van Beschutte Werkplekken wordt daarmee een onderwerp voor de nieuwe Gemeenteraad in 2018.