VVD wil openheid over dreigende problemen Stadion B.V.

Het College heeft voorgesteld om bij de vaststelling van de Jaarrekening 2016 een voorziening te treffen van € 1,1 miljoen. Ten behoeve van een risicovolle lening aan de Stadion BV van FC Emmen. VVD-fractielid Nynke Houwing: “Blijkbaar heeft het Stadion moeite om aan z’n verplichtingen na te komen. Als dat zo is, dan moeten die problemen op tafel. Niet worden weggemoffeld in een Jaarrekening. Daar moet in alle openheid over gesproken worden.“

Nynke Houwing: “Ik wil niet dat de problematiek vooruit wordt geschoven of met de mantel der liefde wordt bedekt. Zo’n beetje elke bestuursperiode komt het voetbalstadion wel weer voorbij. Meestal vanwege geldgebrek. Als er problemen zijn, dan wil ik dat weten. Ze mogen niet worden doorgeschoven naar volgend College. We gaan problemen niet over de verkiezingen heen tillen.”

 

De accountant heeft het College geadviseerd alvast voorzieningen te treffen. Om mogelijke toekomstige verliezen op te vangen. Het College heeft dat advies overgenomen. Nynke Houwing: “Dat vind ik nogal merkwaardig. Want in de Begroting 2018 - die de Raad afgelopen november heeft vastgesteld – zijn maatregelen genomen die de risico’s aan de stadionlening juist kleiner moesten maken. De verklaring van het college dat het nou eenmaal een risicovolle lening is, is volstrekt onvoldoende.”

 

Wat Nynke Houwing daarbij vooral steekt, is dat daarvoor geld wordt gebruikt dat afkomstig is van de verkoop van Enexis-aandelen: “Daardoor kwam er € 14 miljoen binnen. Over de besteding van die middelen is met de Raad nog niet gesproken. Dat geld zou juist geoormerkt moeten worden voor investeringen die de hele gemeente ten goede komen. Dat geld gaan we niet zomaar wegsluizen naar een bodemloze put. Daar wil ik eerst de discussie over aangaan.”

 

Volgens Nynke Houwing zijn er nog heel wat fietspaden die flink opgeknapt moeten worden. Of andere sportaccommodaties die het geld goed kunnen gebruiken. En er zal ook nog fors geïnvesteerd moeten worden in het ‘Mensenpark’ Om maar een paar voorbeelden te noemen. Blijkbaar wil het huidige College z’n vingers niet branden aan dit explosieve dossier. Wakker Emmen zit op de commotie niet te wachten. Het is juist deze partij die altijd zeer kritisch was als het ging om hulp aan de FC Emmen of de Stadion B.V.

 

Nynke Houwing: “Als VVD zijn wij altijd bereid geweest FC Emmen en het Stadion de helpende hand toe te steken. Maar wie de laatste jaarrekening van de Stadion BV bestudeert kan niet anders dan onze zorgen delen. En als dat zo is en er moeten voorzieningen worden getroffen, kom dan met een ordentelijk raadsvoorstel en leg alle kaarten open en bloot op tafel.”