VVD weet opknappen fietspaden af te dwingen

Tijdens de behandeling van de Kadernota heeft de VVD zich sterk gemaakt voor snelle verbetering van bestaande fietspaden. Met succes. Uiteindelijk werd een motie van die strekking met Raadsbrede steun aanvaard. Het College zegde toe om een paar extra fietspaden op de lijst van op te knappen fietspaden te zetten. Fractievoorzitter Johan Scheltens: “Dit najaar gaan we proberen ze bovenaan de prioriteitenlijst te krijgen.

Het gaat niet alleen om het verbeteren van de fietspaden, maar ook op het aanbrengen van verlichting. Johan Scheltens: “De Provincie Drenthe is uitgeroepen tot beste fietsprovincie van Nederland. Maar de slechtste fietspaden van Drenthe liggen in Emmen. Wij vragen van het College meer ambitie op dit gebied. Daar is het College in ieder geval gevoelig voor gebleken.”


Afgelopen winter ging de VVD-fractie zelf al op de pedalen. Om met eigen ogen te zien hoe bar en boos het gesteld is met een aantal fietspaden. Johan Scheltens: “We gaan ervoor zorgen dat het onderwerp dit najaar in de Raad aan de orde komt. En we zullen hier bij de begrotingsbehandeling een definitief besluit over nemen. We willen weten in welke volgorde het onderhoud van de fietspaden gedaan zal worden.


De VVD heeft zich met name hard gemaakt voor de fietspaden Erica <–> Nieuw Amsterdam, fietspad Weerdinge <–> Emmen Centrum, verlichting van een deel van het fietspad naast het Oranjekanaal en binnen de bebouwde kom van Emmen (tussen Rondwegweg en Sporthal Bargeres) en de verlichting van de fietsverbinding met Zuidbarge.