VVD wil meer zicht en greep op Welzijnsgroep Sedna

Volgens de VVD lopen de kosten voor het Sociale Domein in Emmen (te) snel op. Mede daarom wil de VVD een beter zicht op de afspraken die de Gemeente heeft gemaakt met Welzijnsgroep Sedna. Fractielid Nynke Houwing: “Het is voor de Raad compleet onduidelijk om welke taken, welke doelstellingen, welke effecten en welk budget het hier gaat.”

Volgens Nynke Houwing zijn met dit contract vele miljoenen gemoeid: “We willen niet alleen inzicht in de uitvoeringskosten, maar ook inzicht in alle andere kostensoorten die hieraan verwant zijn. We willen weten hoe effectief er gewerkt wordt. We willen weten om welke taken het gaat en welke financiële afspraken daarover gemaakt zijn. Die controlerende taak is een van de belangrijkste taken van de Raad: controle over de ingezette middelen en de effectiviteit ervan. Het zicht daarop ontbreekt nu volledig.”

 

Nynke Houwing: ”Er gaat in het Sociale Domein ontzettend veel geld om. Dat geld wil je op een goede manier besteden. Mensen moeten er echt wat aan hebben. De kaders hebben we dus wel gesteld. Sedna voert een groot aantal taken voor ons uit maar wij willen weten of het effectief is. Op basis daarvan kun je ook bepalen of er meer of minder geld naar Sedna moet.

 

Sedna houdt zich bezig met een breed aantal zaken op het gebied van welzijn en zorg. Takenpakket, doelstellingen en de verwachte uitkomsten dienen voor de Gemeenteraad overzichtelijk en inzichtelijk te zijn. Wat Sedna op dit moment precies doet en welke vruchten het afwerpt is compleet onduidelijk. Een VVD-motie van die strekking kon rekenen op brede steun vanuit de Raad. En werd dan ook met grote meerderheid aangenomen.