VVD: Verhuizing Terra College verdient 2de kans

De VVD-fractie had graag een uitgewerkt plan gezien alvorens er beslist zou worden of het Terra al dan niet naar het Creatief Mensenpark zou verhuizen. VVD-raadslid Nynke Houwing: “Het Mensenpark is een prachtige plek om leerlingen in de praktijk te laten leren. Denk aan het groenonderhoud, de kinderboerderij, multifunctioneel gebruik van het schoolgebouw, etc. Maar daarnaast zijn er natuurlijk de nodige hobbels die genomen moeten worden. ”

Waarom voelde de Raad in grote meerderheid echter totaal niet voor deze verhuizing? De Raad wilde in grote meerderheid geen school in het Creatief mensenpark? De lat ligt erg hoog voor toekomstige investeerders. Kunst en bijzondere architectuur staan hoog in het vaandel. En een school?? Ja, dat is nou niet direct een onderneming waar een meerderheid van de raad aan zat te denken. 900 leerlingen in het park en centrum vond een aantal ook een probleem. Om nog maar niet te spreken over de meer dan 100 parkeerplaatsen die er zouden moeten komen.

 

“De VVD had graag het uitgewerkte plan gezien. Ondanks een aantal terechte zorgen wilden we dit initiatief wel een reële kans geven. De plannen van het Terra College zijn vernieuwend, enthousiast en ambitieus. Ze zijn bereid om vele miljoenen in het park te investeren en wilden aan veel randvoorwaarden voldoen”, aldus VVD-raadslid Nynke Houwing. Wat ging er mis?

 

De VVD kijkt daarmee toch wel in de richting van het College van B&W: “Het feit dat Terra wel in het park wilde bouwen en het college daar wel oren naar  had was al enige tijd bekend. Dat er  al wel kritiek was uit de samenleving en uit de Raad had de wethouder kunnen weten.  Het is duidelijk dat de wethouder die weerstand volledig heeft onderschat. Dat hij teleurgesteld is begrijp ik maar hij had dit proces echt anders aan moeten vliegen.”

 

Nynke Houwing: “Hij had de raad veel vroeger deelgenoot moeten maken van dit proces. Het Terra College heeft met veel inzet en creativiteit een voorstel gepresenteerd om haar school in het park te kunnen vestigen. Daarbij ligt het accent vooral op samenwerking met andere partijen. Het is nu de vraag of het Terra College nog verder gaat met haar plannen want de teleurstelling was groot.”

 

“Het feit dat dit toch wel gevoelig dossier zo gelopen is zegt iets over de afstand tussen Raad en College. Met nog een half jaar te gaan voor de verkiezingen lijkt het erop dat de coalitiepartijen los van elkaar komen. Dat bevordert de besluitvorming niet. Toch staan wij als VVD er op voorhand niet negatief tegenover als we als Raad een wat meer uitgewerkt plan van Terra is alle rust nog eens goed tegen het licht kunnen houden.”