IN MEMORIAM Johanna Pieternella Hansen-van der Linden (1922-2017)

IN MEMORIAM Johanna Pieternella Hansen-van der Linden (1922-2017)

IN MEMORIAM

 

Johanna Pieternella Hansen-van der Linden (1922-2017)


In haar woonplaats Emmen is op maandag 25 september 2017 mevrouw Hansen-van der Linden overleden.

Zij was van 1970 tot 1986 VVD-raadslid van de gemeente Emmen en van 1974 tot 1991 voor de VVD lid van de Provinciale Staten van Drenthe.

Mevrouw Hansen was een zeer gerespecteerd politica.

In een aan haar gewijd artikel in het Dagblad van het Noorden kreeg ze de kwalificatie: “Grand old lady van de VVD”

Zij dwong respect af, zowel bij gelijkgezinden als ook bij haar politieke tegenstanders.

Haar dossierkennis was groot, waardoor ze zich niet zomaar met een kluitje in het riet liet sturen.

Ze kon goed luisteren, analyseren en debatteren en dat altijd op de haar zo karakteristieke wijze.

Op een vriendelijke en zeer correcte wijze zette zij haar goed onderbouwde standpunten uiteen, waarmee ze veel gezag verwierf.

In het debat met colleges van B&W, dan wel Gedeputeerde Staten alsmede haar politieke opponenten kon ze scherp en ad rem reageren, maar steeds met respect voor de ander.

 

Ze was een door ieder zeer gewaardeerd raadslid van de gemeenteraad van Emmen.

Jaren was ze fractievoorzitter van de VVD, maar wat haar niet gegeven is geweest in de gemeenteraad van Emmen is het wethouderschap.

Ze zou daar zeer op haar plaats zijn geweest.

 

In de Provinciale Staten van Drenthe heeft ze als fractievoorzitter haar sporen ruimschoots verdiend, met name waar ze fractie door een heel moeilijke periode heen loodste.

En ook het gedeputeerdeschap in de Provinciale Staten was haar op het lijf geschreven, maar helaas ook dat viel haar niet ten deel.

 

Dat mevrouw Hansen hogelijk werd gewaardeerd is al gememoreerd, maar werd nog eens extra onderstreept toen ze voor haar verdiensten werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

En ook de VVD liet zich niet onbetuigd.

Op voordracht van de VVD afdeling Emmen werd haar toen ze afscheid nam van de gemeenteraad van Emmen door het hoofdbestuur de Thorbecke Penning toegekend voor haar jarenlange inzet ten behoeve van het liberale erfgoed.

 

Ze was tot voor kort op zeer hoge leeftijd nog regelmatig aanwezig op VVD-ledenvergaderingen en bleef belangstelling tonen voor alle ontwikkelingen.

Zowel de leden van de VVD als het bestuur van de afdeling Zuidoost Drenthe hebben dit zeer op prijs gesteld.

 

We zullen de “Grand old lady van de VVD” erg missen.