BLOG NYNKE HOUWING: Emmen gezond!

Als we de rapporten en statistieken mogen geloven, dan houden Emmenaren er een ongezonde leefstijl op na. De vele projecten gericht op leefstijl-verandering bieden weinig tot geen soelaas. En dat gaat al jaren zo. Het lijkt dweilen met de kraan open. De problematiek zou eerder toe dan af nemen. De VVD vindt, dat mensen vooral zelf moeten weten hoe ze willen eten en hoe ze hun leven inrichten.

Kantine opbrengst

Maar, stimuleren en voorlichting geven kan echter wel! Daarnaast is het een gemeentelijke taak om voorzieningen aan te bieden waar mensen al dan niet in groepsverband kunnen sporten. Daarvoor stellen we flinke subsidies beschikbaar. Toch blijkt het in het dunbevolkte buitengebied vaak moeilijk om de contributies betaalbaar en het hoofd boven water te houden. Veel verenigingen hebben de kantineopbrengst dan ook hard nodig om te overleven.

 

Opgelegde maatregel

Voor hen is het afsluiten van de biertap, het verwijderen van de frituur, het stoppen met de verkoop van gehaktballen of veel suiker bevattende drankjes dan ook geen optie. Het is een van boven opgelegde maatregel die weerstand oproept en vooral minimaal bijdraagt aan het verbeteren van leefstijl. Als VVD benaderen we het liever andersom. We zeggen liever: Gemeente doe je basistaken goed. Zorg voor voldoende goed onderhouden sportaccommodaties. Ook geprivatiseerde zwembaden en sporthallen.

 

Geen OZB!

Maak het de vele vrijwilligers mogelijk om de boel draaiende te houden. Die kunnen zich op hun beurt weer richten op hoe ze mensen enthousiast kunnen maken voor sport of hun vereniging. In plaats van te bedenken hoe ze de kantine-omzet nu weer kunnen verhogen. Stel de sportverenigingen maar ook de geprivatiseerde sportinstellingen vrij van OZB en laat ze zelf dit geld besteden aan sportstimulering en de daarbij behorende leefstijl. Dat is voor iedereen leuker en geeft meer positieve energie.

 

Investeren in vrijwilligers

De VVD vindt dat de gemeente eens kritisch moet kijken naar de meer dan dertig projecten die gericht zijn op leefstijlverandering. Niet effectief? Dan stoppen en dat geld meerjarig investeren in sport en vrijwilligers. Want het zijn de mensen zelf die aangemoedigd en gestimuleerd door hun directe omgeving besluiten hun leefstijl om te gooien.

 

Sommigen dromen ervan. Maar wij weten het als VVD al lang. De maakbare samenleving bestaat niet.