Mensenwerk op het Mensenpark

De VVD-fractie ging afgelopen vrijdag op werkbezoek bij de Stichting Toolbox op het terrein van de oude dierentuin. Toolbox is een ontmoetingsplaats, een werkplaats, een flexwerkplek en een maakplek voor technisch en creatief gemotiveerde mensen. Waar ervaren vakmensen en prille beginners samen de handen uit de mouwen steken.

Andriaan Pals van Toolbox: “Het is een plek waar machines, ruimtes, begeleiding en een netwerk beschikbaar zijn voor mensen die iets willen maken. Het idee is, om beginners en gevorderden samen te brengen en te zorgen voor een goede sfeer en veel veiligheid. Dat is vooral interessant voor mensen ‘met enige afstand tot de arbeidsmarkt’. Daar kunnen zij creatief aan de slag en zichzelf ontplooien.

 

Koren op de molen voor de VVD. Die vindt sowieso dat mensen niet bij de pakken neer moeten zitten maar zelf het initiatief moeten nemen om aan het werk te komen en vaardigheden te ontwikkelen. Johan Scheltens: “En waar mogelijk moeten we ze daarbij alle mogelijke hulp bieden. En juist daarom is zoiets als de Toolbox ideaal. Daar wordt het beste in mensen naar boven gehaald.”

 

“Erg knap om te zien hoe deze sfeer gecreëerd wordt. Hoe de Toolbox een broeiplek van kennis en ervaring is geworden. Hoe de vicieuze cirkel van werkeloosheid wordt doorbroken en hoe mensen uiteindelijk weer uitstromen in de richting van de arbeidsmarkt. Met minder kosten voor de gemeente, minder uitkeringen, minder PGB-bestedingen, minder schuldhulpverlening en minder Zorg in Natura.”

 

Toch ging het bij Toolbox niet altijd van een leien dakje. Adriaan Pals: “Na zes maanden praten met de gemeente was er nog niks concreets. Toen zijn we maar gewoon gestart. Daarna haakte de gemeente alsnog aan en zijn er sociale impact afspraken gemaakt.” En Johan Scheltens: “De Gemeente zou dit soort initiatieven moeten ondersteunen en omarmen, niet ontmoedigen of frustreren.”