Alsnog windmolens op industrieterreinen en in tuinbouwgebieden

Nu dat Minister Wiebes grootverbruikers heeft gevraagd om binnen 4 jaar over te schakelen op duurzame energie, ontstaat volgens de VVD een nieuwe situatie. Daarom gaat de VVD vanavond tijdens de Raadsvergadering vragen stellen over de voortgang van de windenergie. Zij gaat het College opnieuw vragen om mogelijkheden tot plaatsing van windenergie op Emmense industrieterreinen en in tuinbouwgebieden te onderzoeken.

Binnen 4 jaar
Fractievoorzitter (en lijsttrekker) Johan Scheltens: “Wij hebben een aantal redenen om nu met deze vragen en dit verzoek te komen. Allereerst heeft Minister Wiebes alle grootverbruikende industrieën gesommeerd om binnen 4 jaar over te schakelen op andere vormen van duurzame energie. Emmen heeft nogal wat van deze grootgebruikers. Het betreft hier een enorme opgave. De industrie is vanwege de werkgelegenheid zeer belangrijk voor Emmen. We willen niet dat bedrijven vertrekken naar het buitenland. Eerdere initiatieven (Sun-oil en tuinbouw) haalden het niet bij de vaststelling van de Structuurvisie Windenergie.

 

Regie kwijt

Johan Scheltens: “En in de tweede plaats kunnen de nu voorgestelde locaties nog steeds niet rekenen op draagvlak van inwoners en omwoners. Mede daardoor lijkt het erop, dat het College de regie kwijt is. Er wordt in ieder geval geen voortgang geboekt. Door de mogelijkheden voor het plaatsen van windmolens op de industrieterreinen te onderzoeken en ook daadwerkelijk te benutten slaan we twee vliegen in één klap. Je wekt duurzame energie op daar waar er behoefte aan is. En de windmolens hoeven dan niet meer langs de N34 of Pottendijk.”