Afscheid van Nynke Houwing en Harko Naber

Afgelopen dinsdagavond heeft de VVD Emmen afscheid genomen van 2 oudgedienden: Raadslid en oud-Wethouder Nynke Houwing en Commissielid Harko Naber. Daarmee wordt een tijdperk afgesloten. Nynke Houwing was maar liefst 20 jaar uiterst actief binnen de Emmense VVD. Waarvan 4 jaar als Fractievoorzitter en 4 jaar als Wethouder. Harko Naber was 8 jaar lid van de Commissie Wonen en Ruimte.

Beiden hadden zich bewust op een lagere plaats op de kieslijst laten zetten. En beiden doen bewust een stapje terug. Nynke Houwing: “Het was tijd voor vernieuwing. Met Johan Scheltens als Fractievoorzitter is de continuïteit gewaarborgd. Met Marcel Meijer en Margaret komt er nieuw elan. Die verjonging en verfrissing is nodig. Ik geef met gerust hart het stokje over.”

 

Johan Scheltens ziet beide medestrijders met sterk gemengde gevoelens vertrekken. Vooral met Nynke Houwing heeft hij intensief en effectief samengewerkt: “Nynke heeft ontzettend veel voor Emmen en voor de VVD betekend. Niet alleen in haar tijd als Wethouder. Vooral eind jaren 90 heeft zij de afdeling door een moeilijke periode gelootst. Het succes van de VVD Emmen is voor een zeer groot deel aan haar te danken. Wij gaan haar politieke instinct en haar politieke slimheid nog heel erg missen. Maar gelukkig blijft ze me nog met raad en daad terzijde staan.”

 

‘En Harko was altijd een betrouwbare kracht op de achtergrond. Zijn kennis en ervaring op het gebied van Wonen en Ruimte, maar ook agrarische aangelegenheden zorgden voor een stevig VVD-geluid. En met zijn droge humor zorgde hij altijd voor een glimlach. Hij was onzichtbaar, maar wel altijd merkbaar.”

 

“De fractie verliest hiermee twee uiterst actieve leden. Dat moeten we nog maar zien op te vangen. Wij zijn Nynke en Harko veel dank verschuldigd. Maat ik kijk met groot vertrouwen naar de toekomst. Vandaag wordt de nieuwe Fractie geïnstalleerd tijdens de Raadsvergadering in het Gemeentehuis. Dan bestaat de Fractie, naast mij als voorzitter ook uit Margaret Smit en Marcel Meijer.”