VVD: zorgen OM het Sociale Domein

Na uitgebreide bestudering van het nieuwe Bestuursakkoord moet de VVD constateren dat Wakker Emmen - heel slim - de krenten uit de pap heeft gehaald. WA gaat zich vooral bezighouden met de Leefbaarheid in en de Bereikbaarheid van Emmen. Maar de VVD heeft grote twijfels bij het takenpakket van de PvdA: het Sociale Domein. Fractievoorzitter Johan Scheltens: “De aanpak van de PvdA staat bol van de goede bedoelingen en schone beloftes. Maar daar gaan we de strijd niet mee winnen….”

Johan Scheltens: “Als de PvdA gaat zorgen VOOR het Sociale Domein, dan heeft de VVD zorgen OM het sociale domein. Want als zij gaan doen wat ze deden, dat gaan wij krijgen wat we kregen. Met goede bedoelingen is niemand geholpen, met resultaten wel. Mensen onder de armoedegrens moet je niet doodknuffelen, die moet je actief en resultaatgericht helpen. En daarbij is vast werk of vrijwilligerswerk een uiterst probaat middel.”

 

Zo’n aanpak sluit wat de VVD betreft ook beter aan bij de intenties van Wakker Emmen. Johan Scheltens: “Wakker Emmen wil tenminste aanpakken en investeren. Maar dan snapt de VVD niet, waarom de Ondernemende Gemeente en de aanpak van de Werkgelegenheid ergens achteraan in het Bestuursakkoord aan bod komt. Bedrijvigheid, Ondernemerschap en Werkgelegenheid zijn voor Emmen van doorslaggevend belang. Dáár moet de nadruk op komen te liggen.”

 

Voorts maakt de VVD zich wat zorgen over de onzichtbaarheid van het CDA: “Die lijken wel weggemoffeld in het strijdgewoel tussen Wakker Emmen end e PvdA. Terwijl ze toch het uiterst belangrijke Dossier Jeugdzorg. Wat juist op dat Dossier laat de Gemeente steken vallen. Daar moet krachtdadig opgetreden worden. We hopen dat het CDA daarvoor de ruimte krijgt. We gaan het kritisch volgen…..”