VVD: transparantie bij ondersteuning FC Emmen

De VVD vraagt het College om transparantie te betrachten bij het ondersteunen van FC Emmen. VVD-Fractielid Marcel Meijer: “Wij zijn net zo blij en trots als iedereen in Emmen. En we snappen dat FC Emmen hulp nodig heeft om zich te handhaven in de Eredivisie. Maar we willen niet dat het aanleiding geeft tot schimmige constructies zoals in het verleden. We willen openheid en transparantie.”

Nogmaals, de VVD is niet tegen ondersteuning van de FC. Maar er zijn ook andere manieren om de FC tegemoet te komen. Marcel Meijer: “Denk daarbij aan het faciliteren van randvoorwaarden. Onder andere in de bereikbaarheid en de veiligheid. Meespelen in de Eredivisie gaat uiteindelijk een fors beroep doen op onze gemeenschap. Daar staat de VVD in principe niet onwelwillend tegenover.”

 

“Wij willen van het College weten of er al een verzoek is gedaan door de FC of door het Stadionbedrijf. En zo ja, waaruit die gevraagde ondersteuning bestaat. Ook willen we weten of het College daarin al toezeggingen heeft gedaan of besluiten heeft genomen. We willen ingewikkelde constructies zoals in het verleden graag voorkomen. Daar hebben we al teveel leergeld voor betaald.”