VVD tegen nieuwe Begrotings-indeling

Tijdens de behandeling van de Kadernota heeft de VVD tegen een plotselinge, nieuwe Begrotings-indeling gestemd. Samen met de ChristenUnie werd een amendement met die strekking ingediend. Dat leidde uiteindelijk tot het schrappen van deze beoogde indeling. Het College had voorgesteld om de nieuwe begroting in te delen met 6 Programma’s, gelijk aan het nieuwe Bestuursakkoord.

Johan Scheltens: “Wij hebben vooral moeite met de volgorde die gehanteerd wordt. Het College wilde eerst de nieuwe indeling invoeren en vervolgens achteraf goedkeuring vragen van de Auditcommissie. En tsja, zo werkt dat niet. Zo wordt de Auditcommissie feitelijk buitenspel gezet. Dit soort zaken dient vooraf door de Auditcommissie beoordeeld te worden. Daar is die Commissie juist voor.”

 

Voor de VVD was er nog een punt dat ‘even’ opgehelderd moest worden. Johan Scheltens: “ Ook is de Raad in deze procedure niet gekend. Dus aan die onzin  werken wij niet mee. Niet het College gaat over dit soort veranderingen, daar gaat de Raad over. Bepaald onzorgvuldig van het College om de Raad daarin over te slaan.”

 

Is dit niet een beetje spijkers op laag water zoeken? “Nee,” vindt de VVD, “Juist in dit soort zaken moet je het spel wel volgens de regels spelen. En is geen enkele reden om dit proces te versnellen of te veranderen. Je gaat niet eerst een besluit doordrukken en dan achteraf advies vragen. Da’s mosterd na de maaltijd.”