VVD: Toegang is Afgang

De VVD is wel klaar met stichting de Toegang. Die stichting wordt geacht mensen in de WMO hulp en ondersteuning te bieden. Daarnaast doen ze de indicatie voor de Jeugdzorg en de schuldhulp-dienstverlening. VVD-raadslid Margaret Smit: “Mensen in de WMO hebben het al extra moeilijk. Die hebben hulp nodig, niet nog meer ellende. Tijdens de Raadsvergadering gaf de wethouder al aan, dat 50 % van de aanvragen van De Toegang aan de Gemeente weer teruggestuurd worden. Wanorde dus.”

Sinds begin vorig jaar is de Toegang de Stichting waar mensen in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en andere maatschappelijke taken voor hulp en ondersteuning terecht kunnen. Maar de nieuwe stichting heeft nog geen enkel moment naar behoren gewerkt.  Ook de samenwerking tussen De Toegang, die adviezen geeft, en de Gemeente, die op basis daarvan de besluiten moet nemen, is blijkbaar bedroevend.  Al die tijd is ook niet ingegrepen.

 

Volgens de VVD duren de problemen bij De Toegang nu veel te lang. Management­problemen, personele problemen en processen die niet goed werken. Margaret Smit: “De dienstverlening door De Toegang verloopt stroperig, te laat en met veel bureaucratisch gedoe eromheen. De vraag is zelfs of de cliënten de hulp hebben gekregen die ze echt nodig hebben. Zoals het nu gaat, is het ontoelaatbaar. We moeten ons als gemeenschap diep schamen”.

Ook de WMO-raad en de Sociaal Ombudsman hebben de noodklok geluid. Om de impasse te doorbreken heeft de VVD heeft tijdens de behandeling van de Kadernota gevraagd om een discussienotitie om De Toegang weer terug te brengen in de gemeentelijke organisatie. Zoals het nu gaat kan het niet verder. Wethouder Wanders heeft de Gemeenteraad een informatieavond toegezegd voor september. Mochten er op dat moment geen verbeteringen zijn, dan zal de VVD tijdens de begrotingsbehandeling alsnog pleiten om De Toegang weer binnen de gemeentelijke organisatie onder te brengen.