VVD STELT VRAGEN OVER VERVOERSPLAN

In 2013 heeft de Gemeenteraad het Gemeentelijk Vervoersplan vastgesteld. Daarbij was van tevoren duidelijk dat sommige onderdelen de nodige tijd zouden vergen. Maar de VVD wil inmiddels weten of het een kwestie van lange adem of van ademnood is geworden. Raadslid Marcel Meijer: “We zijn inmiddels 5 jaar verder. En ik wil nu wel eens weten wat er van al die ambities is terechtgekomen.”

De VVD doelt daarmee in eerste plaats op de verschillende fietspaden. De VVD heeft dat eerder aangekaart en daar veel reacties op ontvangen. Zoals de Fietsroute Emmen Zuid - centrum, de fietspaden rondom Parc Sandur en het ombouwen van de Kerkhoflaan tot fietsweg. Maar Marcel Meijer wil het onderwerp graag breder trekken: “De VVD hamert voortdurend op goede bereikbaarheid. Dat is ook van belang voor de economische ontwikkeling van Emmen.”

 

Daarnaast hecht de VVD zeer aan veiligheid. En ook die is in het geding. In dat licht bezien wil de VVD het Gemeentelijk Vervoersplan opnieuw aan de Raad voorleggen. Wellicht het beleid zelfs herijken. En kijken wat er tot op heden van al die mooie plannen is terechtgekomen. Marcel Meijer: “Misschien moet de druk een beetje opgevoerd worden. Misschien moeten we in een hogere versnelling. Misschien is het wel tijd voor een andere benadering. Daar willen we als VVD graag duidelijkheid over.”