VVD BLIJFT VRAGEN HOUDEN OVER WINDMOLENS

De VVD heeft uiteindelijk in de gemeenteraad een ‘Verklaring van Geen Bedenkingen’ afgegeven op de vergunningsaanvraag voor plaatsing van windmolens aan de Pottendijk. Fractievoorzitter Johan Scheltens: “De VVD was tegen de structuurvisie omdat we het niet eens zijn met alle gekozen locaties. Maar als de meerderheid die beslissing eenmaal heeft genomen, dan moet je je constructief opstellen. Dan moet je niet nodeloos ingewikkeld gaan lopen doen.”

“Maar, we blijven wel met een paar vragen zitten. De VVD wil weten of de ontwikkelingen voor de gebieden langs de N34 bij Westenesch en de locatie Zwartenbergerweg ook al bekend zijn. Daar hebben wij nog geen helder antwoord op gekregen. Al heeft de wethouder beloofd ons op dat punt bij te praten. We blijven de ontwikkelingen kritisch volgen. Kritisch, maar constructief.”

 

De VVD zet zich daarmee af tegen andere partijen, die desondanks meenden te moeten tegenstemmen. Johan Scheltens: “We hebben geen trek in zinloze achterhoedegevechten. Toen in 2016 de gemeenteraad de structuurvisie heeft vastgesteld is er een nieuwe situatie ontstaan en dan moet je naar die nieuwe situatie handelen. Dan moet je gewoon je verantwoordelijkheid nemen.”