EMMEN HEEFT FINANCIEN NIET OP ORDE

De VVD is vooralsnog niet van plan om in te stemmen met de ontwerp-begroting 2019 zoals die nu voorligt. Fractievoorzitter Johan Scheltens: “Er zijn op het allerlaatste moment allerlei ontwikkelingen, die je volgens mij lang geleden al aan had moeten zien komen. Nu wordt geprobeerd om met kunst en vliegwerk alsnog de begroting erdoor te jassen. Dat betekent feitelijk een carte blanche voor het College. Maar daaraan doen wij niet mee.”

Johan Scheltens: “Vlak voordat de begroting moet worden vastgesteld, komen allerlei lekken boven water. Financiële zeperds die al lang bekend waren. En waarop niet is geanticipeerd. Het College heeft daar niet adequaat op gereageerd. Nu wordt van ons verwacht dat wij een blanco cheque tekenen. Dat wij onze goedkeuring geven aan een begroting, waarvan wij nu al weten dat het grootste gedeelte daarvan onhaalbaar is.”

 

Volgens de VVD rammelt het financiële beleid aan alle kanten. Johan Scheltens: “We voelen ons voor het blok gezet. Omdat de begroting op 15 november bij de Provincie moet worden ingediend. Jammer dan, daar doen we niet aan mee. De VVD wil wel een begroting goedkeuren, maar alleen als deze duidelijk en deugdelijk is. We willen wel weten waar we aan toe zijn. Zowel voor wat betreft de inkomsten als de uitgaven. We gaan geen goedkeuring hechten aan een spookbegroting.”