VVD WIJST NIEUW ARMOEDEBELEID AF

De VVD heeft zich sterk gekant tegen de nieuwe plannen van het College om de armoede in Emmen te lijf te gaan. VVD-raadslid Margaret Smit: “Opnieuw willen ze er 1 miljoen extra tegenaan gooien. En opnieuw worden er nieuwe beleidsvoornemens op oude gestapeld. Wij willen eerst wel eens weten wat er wel en niet werkt aan de oude beleidsvoornemens. En we willen een SMART-oplossing: Specifiek, Meetbaar, Aantoonbaar, Realistisch en Tijdgebonden.”

De VVD is niet tegen armoede-bestrijding. Maar wel tegen smijten met geld en gooien in bodemloze putten. De VVD is voorstander van een Activerend Beleid, gericht op werk. Want betaald werk is de beste remedie voor armoede. Margaret Smit: “Armoedebeleid zou moeten werken als een trampoline: je komt terecht in een vangnet en je veert omhoog naar werk. Tegelijkertijd maken wij ons zorgen over de armoedeval. Hoeveel ga je erop achteruit als je gaat werken vanuit een uitkering?”

 

De VVD voelt zich met de huidige aanpak voor het blok gezet. Margaret: Wij moeten het voorgestelde SAM-beleid met al zijn actiepunten in 1 x in z’n geheel vaststellen. Daar gaat 1 miljoen nieuw geld naartoe, zonder dat wij zicht krijgen op wat deze financiën daadwerkelijk gaan opleveren. Dit College deelt graag gratis geld uit. Op de kosten van de Emmense belastingbetalers. Dit plan is niet de oplossing. Het is zeer de vraag of dit voorstel bijdraagt aan een eerlijker en effectiever armoedebeleid.”

 

Wel wil de VVD extra aandacht voor armoede onder jongeren: “Het College wil de schulden van jongeren overnemen. Dat lijkt ons niet de weg, de gemeente is geen pinautomaat. Jongeren moeten leren verantwoordelijk om te gaan met geld. Nu leren wij ze schulden aan te gaan ten koste van anderen. Zodat zij niet hoeven te kiezen tussen een gewone of een super-de-luxe mobiele telefoon. Iemand anders betaalt uiteindelijk de rekening wel. Het is niet alleen een verkeerd signaal, het is ook nog eens onrechtvaardig. Naar bijvoorbeeld al die hardwerkende alleenstaande moeders die de eindjes aan elkaar moeten knopen….”