VVD STELT VRAGEN OVER BINNENSTADSFONDS

De VVD is nauw begaan met de ontwikkelingen in het Centrum van Emmen. En dan met name de Centrumfunctie die de Emmer binnenstad heeft ten opzichte van een uitgebreid verzorgingsgebied. Voor het behoud en de versterking van die Centrumfunctie is 2 jaar geleden het Binnenstadsfonds opgericht. De VVD wil nu weten wat de Stand van Zaken is. En heeft daarover schriftelijke vragen gesteld aan het College.

VVD-raadslid Marcel Meijer wil vooral weten of ook de andere betrokken partijen (Provincie en private partijen) zich aan hun (financiële) afspraken hebben gehouden. En of het Fonds daardoor kan rekenen op voldoende financiële armslag. Maar daar blijft het niet bij. Marcel Meijer: “We willen ook weten hoeveel geld er inmiddels is besteed aan de subsidie voor verplaatsingskosten. En welke winkels daarmee verplaatst zijn.”

 

Marcel Meijer: “We willen gewoon de vinger aan de pols houden. En kijken of het lukt om van het Centrum een compact, levendig en aantrekkelijk winkelgebied te maken. Waarbij niet alleen leegstand wordt voorkomen, maar er ook een aantrekkelijk winkelaanbod overblijft. De veranderingen binnen de Retail zijn enorm. Dan is het van groot belang om daarop scherp te blijven en flexibel te reageren. Het Binnenstadsfond moet helpen om van die nood een deugd te maken.”


Wat volgens Marcel Meijer ook niet helpt is, dat de Bibliotheek bij nader inzien heeft aangekondigd toch maar niet te willen verhuizen. Marcel Meijer: “Dat is een lelijke streep door de rekening. Door zo’n ingrijpende verhuizing zou een hele carrousel aan verplaatsingen mogelijk zijn geworden. De VVD wil graag weten hoe men het wegvallen van deze mogelijkheid denkt te gaan opvangen.”