VVD KOMT MET SIGNAAL MOTIE OVER COMMUNICATIE

De VVD is - samen met D66 - helemaal klaar met de informatievoorziening van het College. Fractievoorzitter Johan Scheltens: “Wij lezen belangrijke ontwikkelingen eerder in de pers dan dat wij ze te horen krijgen van het College. Zo ga je niet met de Gemeenteraad om. Wij willen gewoon als eerste geïnformeerd worden. Daarom hebben de VVD en D66 gezamenlijk een Signaal-Motie ingediend.

In de pers

Johan Scheltens: “Het College, maar ook de individuele Collegeleden missen ten enenmale een antenne om aan te voelen welke onderwerpen wel en welke onderwerpen juist niet buiten de Raad om met de pers besproken worden. De Gemeenteraad heeft een beleidskaderstellende en ook een controlerende rol. En mag daarin niet worden voorbijgestoken door de pers. We zijn de afgelopen periode telkens verbaasd door standpunten van het College in de pers. Standpunten die vaak ook nog eens afweken van bestaand beleid.”

 

Serieus nemen

Daarnaast verbaast de VVD zich over het gebrek aan bespreekpunten voor de Raadsvergaderingen. De Raadsvergadering van oktober jl. moest om die reden zelfs worden afgezegd. Johan Scheltens vraagt zich af of het College de Gemeenteraad nog wel serieus neemt: “Nogmaals, de motie was een Signaal Motie. Dus nadat dit signaal was afgegeven, konden we de motie weer intrekken.”

 

Op de agenda

Ook is de VVD van plan om zelf te kijken naar wat hieraan gedaan kan worden. Ze ziet daarin voor zichzelf een eigen verantwoordelijkheid. Zoals meer onderwerpen op de agenda plaatsen en zelf belangrijke onderwerpen aan de orde stellen. Johan Scheltens: “Als het College het niet doet, dan doen we het zelf wel. Er zijn in Emmen voldoende onderwerpen die om behandeling zitten te springen.”