EMMEN MOET MEER STUDENTENSTAD WORDEN

De VVD vindt, dat het College veel te weinig doet om van Emmen een aantrekkelijke studentenstad te maken. Tussen 2012 en nu is het aantal studenten op Stenden Hogeschool gezakt van 2200 naar 1800. VVD-Raadslid Marcel Meijer: “Gebrekkige studentenhuisvesting is daarvan een belangrijke oorzaak. Dus we zullen meer moeten doen om Emmen voor studenten aantrekkelijk te maken en te houden.”

Volgens de VVD zijn studenten belangrijk voor Emmen. Marcel Meijer: “Wij zijn de enige plaats in Drenthe met een eigen hogeschool. Laten we daar zuinig op zijn. Studenten brengen een hoop reuring en gezelligheid. Ze zorgen ook voor omstandigheden waardoor jongeren minder snel wegtrekken. En dat begint allemaal met het bieden van voldoende studenten-huisvesting.”


Marcel Meijer doelt hiermee o.a. op verbouwing van - bijvoorbeeld - het pand van de Belastingdienst: “Daar kun je uitstekend studentenkamers in maken. Maar ook de bouw van een eigen studentencampus is wat de VVD betreft van belang. Volgens het College worden er momenteel 80 studentenkamers gebouwd. Dat is volgens de VVD veel te weinig.