BOUWSTOP SCHOLEN IS ONBEHOORLIJK BESTUUR

‘Onbehoorlijk Bestuur’ noemt VVD-Raadslid Margaret Smit het plotselinge besluit van Burgemeester & Wethouders om terug te komen op bestaande nieuwbouwplannen voor scholen in Emmen. Margaret Smit: “In november 2017 nam de Raad een motie aan, waarbij met het Esdal College afspraken zijn gemaakt over herhuisvesting. Met alle VMBO-scholen in Emmen is een convenant gesloten. Daarvoor is het beslist noodzakelijk dat er nieuwbouw gerealiseerd wordt.”

Maar nu heeft B&W - onder druk van de verslechterde financiële omstandigheden - besloten om die nieuwbouw van de ene dag op de andere stop te zetten. Maar uit rechtstreekse gesprekken met het Esdal College blijkt, dat er inmiddels al een bouwaanvraag is ingediend en de aanbesteding voor de bouw en inrichting al loopt. Margaret Smit: “We hebben inmiddels overleg gehad binnen de Raad en overwegen om volgende week gezamenlijk een amendement in te dienen. Zodat deze nieuwbouw alsnog in de aangepaste begroting komt.”

 

“De VVD wil daarbij proberen de kaart van ‘Laaggeletterdheid’ spelen. Immers, voor de aanpak daarvan heeft het Kabinet inmiddels € 35 miljoen beschikbaar gesteld. Van daaruit zou de Gemeente Emmen in ieder geval voldoende middelen moeten krijgen voor de jaren 2019 en 2020. En met dat geld kunnen we de herhuisvesting van het Esdal College financieren zonder dat het begrotingsresultaat verslechtert.’