VVD: HERPLANT GEKAPTE BOMEN

Er worden momenteel veel bomen gekapt in de Gemeente Emmen. De VVD vraagt zich daarbij af of de Gemeente ook een ‘herplant-plicht’ heeft. VVD-Fractielid Marcel Meijer: “Emmen staat bekend als een Groene Gemeente. Dat willen we vooral zo houden. Wij willen graag weten welk beleid het College hierop voert. Tijdens de laatste Commissievergadering heb ik hierover vragen gesteld.”

Gemeenteraad Emmen - VVD

De VVD is zich daarbij bewust van het feit, dat niet alle gekapte bomen onder verantwoordelijkheid van de Gemeente vallen. Marcel Meijer: ”Ook de Provincie kapt bomen, vooral rond de nieuwe aansluiting van de N34 op de Rondweg. Zij hebben een herplantplicht, maar dat wil niet meteen zeggen dat die bomen ook in Emmen herplant worden.”

 

Ook Staatsbosbeheer doet overal z’n uiterste best met zorgvuldig natuurbeheer. Zo worden er op dit moment grote hoeveelheden bomen gekapt in de Emmerdennen. Marcel Meijer: “We zouden graag zien dat de Gemeente zich actief mengt in de herplant. Wellicht zelfs een coördinerende rol op zich neemt. Zodat we een zorgvuldig natuurbeleid kunnen hanteren.”