MEER ONDERNEMERSCHAP IN DE HORECA-VISIE

De VVD is het op zich eens met de ontwikkeling van de Horeca-visie, zoals Wethouder Rink die voorstelt. Hij wil met alle belanghebbenden om de tafel om een breed gedragen visie te ontwikkelen. Maar, vind VVD-Raadslid Marcel Meijer, de kaders dienen wel door de Raad te worden vastgesteld. Marcel Meijer: “De VVD is voor zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid voor ondernemers. Maar daarbij moet de politiek wel de grenzen van het speelveld aangeven.”

Marcel Meijer: “De Gemeente mag aangeven waar de Horeca zich kan vestigen. Maar moet niet sturen op de aantallen. Dat moeten we overlaten aan de ondernemers zelf. We gaan niet op de stoel van de ondernemer zitten. De politiek moet de grote lijnen aangeven, waarbij zaken als Bestemmingsplannen, Centrumvisie en bestemming van panden zorgvuldig worden afgewogen. Daarnaast wil de VVD ervoor waken, dat de buitengebieden niet benadeeld worden ten opzichte van het centrum.”

 

Ook is de VVD groot voorstander van de zogenaamde ‘Blurring’. Daarbij wordt het retailers toegestaan om branche-vreemde activiteiten te ontwikkelen. Zoals een wijntje bij de kapper of een snack bij de slijter. Op initiatief van het Drents VVD-Tweede Kamerlid Erik Ziengs is daarvoor nieuwe wetgeving in ontwikkeling. Maar ook daarin moet de lokale politiek de kaders vaststellen: “Het moet voor ondernemers duidelijk zijn wat wel en wat niet mag. Maar ondernemers en retailers dienen wel de ruimte te krijgen om ‘hun eigen ding te doen’”, aldus Marcel Meijer.

  

Datzelfde geldt ook voor het voorgenomen terras-beleid. Marcel Meijer: “Ook hier mag de Gemeente aangeven hoe groot de terrassen mogen zijn. En of ze ook voor minder validen goed toegankelijk zijn. Maar de Gemeente gaat niet over de keuze van de terrasstoelen of de kleur van de kussens.”