VVD UIT FORSE KRITIEK OP PARKEERPLANNEN

De VVD is kritisch op het Parkeerbeleid van de Gemeente. En is op voorhand tegen een eventuele verhoging van het parkeertarief, het instellen van tijdvlakken en het omzetten van gratis parkeerplaatsen naar betaalde. Raadslid Marcel Meijer: “De Gemeente heeft plannen om de parkeertarieven te verhogen. Om zo een tekort van 4 ton weg te werken. Maar het is de vraag of de gaten op die manier gedicht kunnen worden. Immers, hogere kosten leiden ook tot minder parkeren. We moeten af van het automatisme om bij tekorten de inkomsten te verhogen.”

Minder kosten

Volgens de VVD zijn de parkeerkosten in het Centrum al hoog genoeg. Marcel Meijer: “Kijk ook eens naar de efficiëntie of naar de kostenkant. Zoals, om maar een voorbeeld te noemen, wat is het effect op de parkeerexploitatie als het parkeren op koopavonden gratis wordt. En het tijdvak voor betaald parkeren op donderdagen gelijk wordt getrokken met de andere dagen. Dan krijg je niet alleen minder opbrengsten, maar dus ook minder controlekosten. En wat was de besparing op kosten van het afschaffen van het avondtarief op doordeweekse dagen?”

 

Geen lege plekken

Een ander voorbeeld is het wegsaneren van de Parkeermanager. Marcel Meijer: “Die kostenbesparing moet wel ten goede komen aan de exploitatie. Maar gebeurt dat ook? Hetzelfde geldt voor de kosten van verkeersregelaars en de opbrengsten van evenementen op parkeerplaatsen. Worden die kosten en opbrengsten wel op de juiste manier verantwoord? Daarnaast vinden wij dat - na gereedkoming van het Willinkplein - goed naar de dekking moet worden gekeken. Liever meer mensen voor lagere tarief, dan lege plekken door hoog tarief. Maar dit weten we pas in zeker in 2021….

 

Verkapte belastingverhoging

Volgens de VVD is er met een juiste notering van kosten en opbrengsten nog veel (boekhoud)winst te behalen. Marcel Meijer: “De kostenplaats Parkeren is nu nog teveel het putje om kosten in te deponeren. Want die kosten kunnen gemakkelijk worden bestreden met verhoging van de inkomsten. Maar dat is een verkapte belastingverhoging. En daar doet de VVD niet aan mee. Daarom heeft de VVD vragen gesteld aan het College over het parkeervraagstuk.