VVD WIL GELIJKE BELONING VOOR ZORGVERLENERS

Op dit moment kent Emmen een verschil in beloning tussen gecontracteerde zorgpartners en professionele PGB-aanbieders van ruim 10%. Gecontracteerde zorgpartners krijgen een vergoeding voor gesprekken met de Gemeente, waarvan het nog maar de vraag is of die ook werkelijk plaatsvinden. Volgens VVD-raadslid Margaret Smit leiden al die (vermeende) gesprekken ook nog eens tot meer overhead. Margaret: “En daar willen we nu juist vanaf. Minder managers, meer zorgverleners. En dus lagere kosten.”

Margaret Smit: “Die periodieke gesprekken zouden moeten leiden tot allerlei verbeteringen en ontwikkelingen in het ‘Sociale Domein’. Nou, daar wil ik van de Wethouder wel meer duidelijkheid over. Zoals: over welke verbeteringen hebben we het dan? Wordt het naleven van die gesprekken ook gecontroleerd? Waarom doen de professionele PGB-aanbieders niet mee? En waarom moeten die kosten zo hoog zijn?”

 

De VVD laat dit vergezeld gaan van een praktische oplossing. Margaret Smit: “Stel de beloning voor iedereen vast op hetzelfde niveau als de professionele PGB-aanbieders. Maak van die 90% de nieuwe norm. In een normale opdrachtgever-opdrachtnemersrelatie vindt er sowieso periodiek overleg plaats over de voortgang, signalen etc. Verlaag daarmee de overhead en dus de kosten.”