VVD VERWIJT COLLEGE POLITIEKE LAFHEID

De VVD verwijt het College en haar achterliggende partijen lafheid en besluiteloosheid bij het maken van politieke en financiële keuzes. Fractievoorzitter Marcel Meijer: “Harde keuzes worden uitgesteld, vooruit geschoven. Er lig nu een voorstel om op alle beïnvloedbare baten en lasten 2% te beknibbelen. Maar daarmee gaan we het niet redden. Niet in 2020 (2 miljoen tekort) en al helemaal niet in 2021 (nog eens 3,7 miljoen tekort) en 2022 (opnieuw 2 miljoen tekort).”

Marcel Meijer: “Met een kaasschaaf en een gezamenlijke discussie komend voorjaar lossen we de problemen niet op.. We willen dat het College keuzes maakt, knopen doorhakt en besluiten neemt. We moeten NU maatregelen nemen om de begroting op orde te krijgen. Geen halfbakken beleid en een goed gesprek in de Raad over een half jaar. Blijkbaar is dit College niet in staat om hier zelfstandig een oplossing voor te vinden.”

 

Het steekt de VVD ook, dat het College blijkbaar nog steeds informatieavonden organiseert voor projecten waarvoor de centjes compleet ontbreken. Marcel Meijer: “Waar denken ze in vredesnaam het geld vandaan te halen voor grote projecten als het Stationsgebied, de Boermarkeweg en het Rensenpark? Die projecten kosten ieder rond de 10 tot 15 miljoen. Het College maakt hier wel goede sier mee en schept hoge maar onhaalbare verwachtingen.”

 

De VVD vraagt van het College een degelijk financieel plan. Voor minimaal 4 jaar, tot na de verkiezingen van 2022. Waarbij strak wordt gekoerst op bezuinigingen en budgetdiscipline. Begroting moet realisatie worden en Emmen moet weer financiële reserves krijgen. Alleen op die manier komt Emmen uit het financiële dal en ontstaat er weer enig perspectief.


Marcel Meijer: “Of het zover komt is maar zeer de vraag. Emmen is praktisch gesproken blut. Bij de Collegepartijen lijkt de politieke wil te ontbreken. Zelfs bij de Wethouder van Financiën lijkt de ernst van de situatie nog steeds niet door te dringen…..”