VVD WIL REALISTISCHE AANPAK RENSENPARK

Tijdens de Commissievergadering Wonen & Ruime heeft VVD-fractievoorzitter Marcel Meijer gepleit voor een realistische aanpak bij de invulling van het Rensenpark in het Centrum. Marcel Meijer: “In de oorspronkelijke plannen wordt uitgegaan van een prestigieuze invulling als culturele, creatieve en innovatieve broedplaats. Maar daarvoor blijkt in de praktijk geen enkele belangstelling. Volgens de VVD moeten die plannen naar beneden worden bijgesteld.”

In al die jaren heeft zich maar 1 kandidaat voor vestiging gemeld. Dat was het Terra College. Maar dat was niet prestigieus genoeg, dat voorstel werd door de hele Raad - met uitzondering van de VVD - weggestemd. Nu komt het Terra College op een andere plek binnen de Gemeente. Doodzonde, vindt de VVD. Marcel Meijer: “De Gemeente zit financieel aan de grond. We zullen ook bij het Rensenpark de tering naar de nering moeten zetten. Mede om die reden zijn voor ons commerciële activiteiten bespreekbaar.”

 

Voor wat betreft woningbouw houdt de VVD de nodige bedenkingen. Marcel Meijer: “Dat is eigenlijk zonde, daar is de plek te mooi en te uniek voor. Maar misschien dat op sommige plekken beperkte woningbouw mogelijk is. Maar dan wel architectonisch verantwoord en alleen als mogelijkheid om de exploitatie rond te krijgen. Maak er een plek van waar we geld kunnen terugverdienen. Niet een plek waar we nóg meer geld kwijt zijn.”

 

Voor dat er ook maar één schop de grond in gaat, wil de VVD een nieuw, aangepast en vooral realistisch plan zien. Waarbij het Rensenpark een betere verbinding krijgt met het Centrum. Bij ongewijzigd beleid is de Gemeente voor het Rensenpark de komende 10 jaar ruim 6 miljoen euro kwijt. Met als trieste koploper het Biochron. Marcel Meijer: “Dat geld is er gewoon niet.”


Hier de link naar het Kwaliteitsboek zoals is vastgesteld door de Gemeenteraad: 


https://rensenparkemmen.nl/kwaliteitsboek/