RAAD GEPASSEERD IN PARKEERBELEID

De VVD ergert zich groen en geel aan de manier waarop de laatste Parkeer-maatregel van het College tot stand is gekomen. VVD-fractievoorzitter Marcel Meijer: “Er is blijkbaar wel overlegd met vertegenwoordigers van belanghebbenden. Maar een gezonde discussie in de Gemeenteraad gaan ze uit te weg. De Raad wordt terloops in een kort briefje ‘op de hoogte gesteld’. Zo ga je niet met elkaar om.”

Marcel Meijer: “Het College heeft vorig jaar keer op keer de toezegging gedaan om samen met de Raad het Parkeerbeleid vast te stellen. Maar heeft er blijkbaar toch voor gekozen om zelfstandig en eenzijdig de knoop door te hakken. We snappen dat de parkeer-exploitatie sluitend gemaakt moet worden. Immers, er moet 4 ton extra op tafel komen. Maar dat is nog geen reden om de discussie met de Raad te ontlopen. In tegendeel!”

 

Het zou de VVD niks verbazen als hun kritische opstelling een rol heeft gespeeld bij het ontlopen van de discussie. Immers, de VVD wil eerst het Willinkplein afmaken. Zodat de consument de weg naar het Centrum weer weet te vinden. Dat levert volgens de VVD ook extra inkomsten op. Marcel Meijer: “Het Parkeerbeleid moet een breed draagvlak hebben. Alleen al om die reden zou overleg met de Raad handig en verstandig zijn.”

 

Formeel gaat het College hooguit over de parkeertijden. Maar in de nieuwe Parkeernota worden ook tarieven geregeld. Terwijl de afspraak was, dat er samen naar financiële oplossingen zou worden gekeken. Marcel Meijer: “Er is veel maatschappelijke onrust over de parkeermaatregelen. Die ontevredenheid kan dus volledig op het conto van Wakker Emmen, het CDA en de PvdA worden geschreven.”