VVD WIL GEEN VERBOD OP VUURWERK EN CARBIDSCHIETEN

De VVD-afdelingen van Emmen, Borger-Odoorn en Aa & Hunze hebben zich gezamenlijk uitgesproken tegen een algeheel verbod op vuurwerk. Daarnaast zijn zij felle tegenstanders van een mogelijk verbod op carbidschieten. Volgens de VVD is carbidschieten een prachtige traditie. Die nota bene door de UNESCO is benoemd tot Beschermd Cultureel Erfgoed. Carbidschieten is teveel geworteld in de Drentse Cultuur. De VVD roept op om die traditie toch vooral in stand te laten.

Volgens de VVD zijn er meer dan voldoende redenen om te pleiten voor slechts een gedeeltelijk vuurwerkverbod. Immers, een totaal-verbod is moeilijk te handhaven en de VVD is uiterst kritisch op maatregelen die niet te controleren of te handhaven zijn. Dat werkt alleen maar burgerlijke ongehoorzaamheid in de hand. Daarnaast beschikken de meeste burgemeesters over voldoende bevoegdheden om vuurwerk-vrije zones aan te wijzen.

 

Overigens is ook daar de VVD bepaald geen voorstander van. Immers: “Op het platteland is dat heel moeilijk te realiseren. De afstand tussen dorpen is te groot. Mensen moeten te ver rijden om zo’n show te bezoeken. Dat doorbreekt het gezellig samenzijn met familie, vrienden en buurtgenoten. Daarbij dient men zich te beperken tot siervuurwerk.”

 

De 3 gezamenlijke VVD-afdelingen: “We willen met nadruk een gedeeltelijk vuurwerkverbod. Waarbij er wel geknald, maar niet gesloopt mag worden. In veel dorpen en wijken steken familie en vrienden samen vuurwerk af en genieten van dit unieke moment. Kinderen mogen rond 12 uur nog even uit bed om van de kleuren, lichten en geluiden te genieten. Een moment dat verbroedert en waar mensen het hele jaar naar uitkijken.”