VVD START MET ‘OPEN FRACTIE’

De VVD wil meer dan alleen maar vergaderingen en informatieavonden, al dan niet besloten, op het gemeentehuis. Daarom is zij begonnen met ‘Open Fractie’ Vergaderingen: Fractiebijeenkomsten die voor het publiek toegankelijk zijn en gehouden worden op locaties in de dorpen. Waarbij het publiek ook echt om input en informatie wordt gevraagd. De eerste Open Fractie was op 4 maart jl. bij het Postkantoor in Nieuw-Amsterdam/Veenoord. En was direct een groot succes.

Breehof Nieuw Amsterdam

Anita Scheper (Fractielid uit Nieuw Amsterdam) organiseerde de bijeenkomst samen met Commissielid Patrick de Jonge: “Inwoners, ondernemers, buurt- en wijkverenigingen waren uitgenodigd om te vertellen wat er leeft in het dorp, wat de wensen zijn en wat de zorgen. Bijna 20 mensen namen de moeite om langs te komen en om punten aan te dragen en in te dienen. Het nieuwe sportpark, de veiligheid, woningbouw, huisvesting, de jachthaven en de bodemdaling kwamen uitgebreid ter sprake.

Maar een concreet punt was het voormalig bejaardentehuis de Breehof. Daar runt het Leger des Heils tot 1 oktober a.s. een centrum voor verslavingszorg. Dit pand dreigt daarna leeg komen te staan. Omwoners wilden graag weten wat daaraan te doen is. Fractievoorzitter Marcel Meijer zegde toe dit onderwerp aan de orde te stellen bij de komende Commissievergadering Wonen & Ruimte op 9 maart a.s.

 

Succes dus, de Open Fractie. Vandaar dat op dit moment al wordt nagedacht over een vervolg. Die zal worden gehouden in mei en georganiseerd worden in Barger-Compascuum. Datum, tijdstip en locatie worden nog nader bekend gemaakt.