VVD Emmen wil op korte termijn vergaderen

VVD Emmen wil op korte termijn vergaderen De gemeenteraad moet in staat zijn om besluiten te nemen, groot of klein. Daarnaast moet de gemeenteraad ook kunnen beraadslagen en overleggen over diverse zaken, zoals: ​De wederom verslechterde financiële positie van de gemeente Emmen. ​De Corona situatie in onze gemeente. ​De steunmaatregelen voor ondernemers.

Gemeente Emmen

VVD Emmen wil op korte termijn vergaderen 

 

                                                                                                                            De gemeenteraad is het hoogste orgaan van Emmen, een gemeente met meer dan 100.000 inwoners. De VVD vindt dat de gemeenteraad aan de bevolking moet laten zien dat ze in control zijn, en ook in moeilijke tijden hun rol als vertegenwoordiging van de bevolking serieus nemen.

Ook in deze moeilijke tijd staat de gemeenteraad naast het college om bij te dragen aan het verwerken van deze Coronacrisis, maar ook om te sturen op andere grote onderwerpen.

 

In de Gemeente Emmen is de Raadsvergadering van maart geschrapt. Ook op verzoek van een flink aantal fracties. Hierdoor is een aantal belangrijke besluiten niet genomen, terwijl bewoners daar wel vanuit gingen.

De commissievergadering van donderdag 9 april staat op het punt om geannuleerd te worden. 

De VVD in Emmen vindt dit geen goede zaak. Natuurlijk moet er aan de richtlijnen van de rijksoverheid en het RIVM voldaan worden, maar dan nog is het mogelijk om met inachtneming van de 1,5 meter fysiek en veilig te vergaderen.

 

Graag kijken we, met in achtneming van alle voorzorgsmaatregelen, en met respect voor ieders afweging, het College recht in de ogen en horen we hoe de gemeente ervoor staat.

 

Onze voorkeur ligt bij fysiek aanwezig zijin de Raadszaal met daarbij alle maatregelen in acht nemend. Daarnaast ook de keus om digitaal aanwezig te zijn voor diegene die wegens een verhoogd risico fysiek niet aanwezig kan zijn. Zodat elke partij en iedereen volwaardig mee kan doen in de beraadslaging en de besluitvorming.