IN MEMORIAM MARGARET SMIT

Tijdens de digitale raadsvergadering van donderdag heeft oud-Fractievoorzitter Johan Scheltens een indrukwekkend in memoriam uitgesproken voor het onlangs overleden VVD-raadslid Margaret Smit. Na Johan Scheltens was het de beurt aan Burgemeester Eric van Oosterhout om uitgebreid stil te staan bij haar overlijden. Daarna werd collectief 1 minuut stilte in acht genomen. Een aangrijpende en terechte hommage…..

Johan Scheltens stond stil bij de rol die Margaret binnen de fractie speelde: “De afgelopen 2 jaar heeft ze zich vastgebeten in de dossiers van de Commissie Samenleving. Onderwerpen die bij haar pasten, waar ze haar sociaal liberale standpunten in kwijt kon. Ze was een dame met een sterk karakter en een duidelijke visie. Ze was zo optimistisch, had zoveel ambities. En vergeet niet, Margaret werd met voorkeurstemmen in de Raad gekozen…..”

 

Johan Scheltens maakte van de gelegenheid gebruik om - mede namens Margarets partner Henk - iedereen te bedanken die in de afgelopen periode op welke wijze dan ook een blijk van medeleven heeft gegeven. In de vorm van een appje, kaartje of bloemetje of wat dan ook.