VVD: BEZUINIGEN JA, MAAR DAN WEL ANDERS

Het College heeft in de opzet van de Kadernota aangegeven waarop zij komend jaar denkt te gaan bezuinigen. VVD-raadslid Patrick de Jonge: “Voor een deel zijn het domme keuzes, zoals de EOP en de gemeentewinkels. Voor een ander deel zijn het gemakkelijke keuzes, zoals de OZB en de promotie van de regio. Dom en gemakkelijk, dat zijn slechte uitgangspunten bij bezuinigingen.”

Patrick: “Het verhogen van de OZB is dit jaar 2%. Maar loopt voor de komende 2 jaar op naar totaal bijna 10%. De inwoners willen het niet, het College doet het toch. Als de uitgaven uit de hand lopen worden de inwoners geplukt. De VVD wil dat niet. En het stopzetten van de subsidie voor regiopromotie? Oliedom. Regiomarketing moet je blijven zien als een investering in de toekomst.”

 

“Het beknotten op de budgetten voor de Erkende Overleg Partners met 20% en het sluiten van de Gemeentewinkels is nou precies wat je niet moet doen. We moeten de dorpen juist sterker i.p.v. zwakker maken. VVD is zeer benieuwd of coalitiepartij Wakker Emmen deze plannen steunt. Dan zouden ze zich de ogen uit de kop moeten schamen. Zij sturen de buitendorpen met een enorme kluit het riet in. De schade die je aanbrengt is veel groter dan het effect dat men denkt te bereiken.”

 

Maar, wie plannen afkeurt, moet wel met alternatieven komen. Nou, die heeft de VVD wel paraat. Patrick de Jonge: “Wat ons betreft zou de uitbreiding van 2019 op het Armoedebeleid teruggedraaid moeten worden. Daarnaast kan er best bezuinigen op de Buurtsportcoaches, het CBK en Welzijn (o.a. Sedna).