VVD stelt vraag over EUR 950.000,-- compensatie zonneweide Pottendijk

VVD raadslid Patrick de Jonge heeft tijdens de raadsvergadering vragen gesteld over de bestemming van de EUR 950.000,-- die de gemeente gaat ontvangen van Shell.

Shell heeft het contract van Energiepark Pottendijk overgenomen.

 

De bijdrage uit de windenergie blijft bestemd voor het gebiedsontwikkelingsfonds. Voor het zonnepark was een participatiemogelijkheid van 20 % om deel te nemen. Dit vond Shell te complex en heeft dit afgekocht.

Uit het antwoord van wethouder van der Weide blijkt dat dit in 2 gedeeltes gaat. De 1e tranche wordt nu betaald, het 2e gedeelte pas in 2026 als het park operationeel zal zijn.

 

Patrick de Jonge;

De VVD vindt het zonde dat deze participatie is losgelaten. Notabene de coƶperatie Zonnige Start is speciaal voor deze participatie opgericht en kunnen nu niet deelnemen.

Het antwoord van de wethouder is gelukkig in de lijn die de VVD ook voorstaat. Hij gaf aan dat het geld in ieder geval binnen de beleidsregel wordt uitgekeerd, waarbij gekeken wordt om dat zo veel mogelijk binnen het gebied Pottendijk te doen, maar in ieder geval voor verduurzaming.

 

En we zijn blij dat wethouder Rene van der Weide (Wakker Emmen) ook terugkomt bij de raad voor de definitieve bestemming.