VVD blij met herinrichting sportparken Nieuw- Amsterdam - Veenoord en Emmer-Compascuum.

Nadat de VVD vorig jaar juni gevraagd heeft om geld vrij te maken voor de sportparken heeft het college bij de begroting daadwerkelijk budget vrij gemaakt. Het lijkt erop dat het nu concreet opgepakt wordt. De geluiden uit beide dorpen wijzen erop.

Patrick De Jonge

VVD blij met herinrichting sportparken Nieuw Amsterdam - Veenoord en Emmer-Compascuum.

 

Nadat de VVD vorig jaar juni gevraagd heeft om geld vrij te maken voor de sportparken heeft het college bij de begroting daadwerkelijk budget vrij gemaakt. Het lijkt erop dat het nu concreet opgepakt wordt. De geluiden uit beide dorpen wijzen erop.Patrick de Jonge: Vorig jaar hebben we als VVD een inloopbijeenkomst gehad bij Cafe Postkantoor in Nieuw Amsterdam. Een aantal mensen gaven aan dat er al jaren werd gesproken over vernieuwing van het sportpark, maar door de bezuinigingen waren de plannen uitgesteld.Wij hebben toen bij de voorjaarsnota dit wederom op de agenda gezet. Daarbij hebben we ook aangegeven dat hier beter geld voor vrij gemaakt kon worden dan voor een nieuw CBK museum in het Rensenpark.

We gaan ervan uit dat de gemeente met volle overgave tezamen met de beide dorpen aan de slag gaat met vernieuwing van de 2 sportparken.


Patrick de Jonge - Erica 

Anita Scheper - Nieuw Amsterdam