VVD VRAAGT INTERPELLATIEDEBAT AAN OVER NIEUWBOUW CBK IN HET RENSENPARK

VVD vraagt interpellatiedebat aan over nieuwbouw CBK in het Rensenpark tijdens de raadsvergadering.

De VVD fractie heeft samen met de Christen Unie een verzoek gedaan aan de voorzitter van de gemeenteraad voor een interpellatiedebat.

Onderwerp van dit debat is de nieuwbouw van het CBK in het Rensenpark.

 

Tijdens de begrotingsbehandeling in november 2020 is een bedrag van 5,5 miljoen gereserveerd voor de sloop, de nieuwe entreezone van het park en de nieuwbouw. Dit was een zwaar discussiepunt wat uiteindelijk heeft geleid tot een toezegging van het college dat de gemeenteraad betrokken werd bij de uiteindelijke planvorming, maar ook tot een tegenstem tegen de begroting van de voltallige oppositie.

 

Afgelopen week werden we verrast door uitspraken van wethouder Otter toen hij stellig riep: Op de kelders komt straks dertig centimeter water te staan. Dat wordt verder aangekleed met veel groen zodat je de kelders niet meer ziet. Uit het water zullen kubussen verrijzen, die de kelders moeten aanduiden.

De vernietiging van het Biochron doet de wethouder geen pijn. Ik weet wat er komt, dus dat verzacht de pijn.

 

Tijdens het interpellatiedebat zal de fractie van de VVD een groot aantal vragen stellen.

Onder andere hoe het kan dat de gemeenteraad betrokken zou worden bij verdere planvorming, maar dat de wethouder al exact weet hoe de nieuwbouw eruit komt te zien.

 

Daarnaast willen de VVD en Christen Unie fractie weten of het plan voldoet aan de door de gemeenteraad vastgesteld Kwaliteitsboek Creatief Mensenpark.

Daarin staat dat elk initiatief ter advisering wordt voorgelegd aan de parkredactie en de beoordeling en inpassing van het gebouw moet worden gedaan door het ingestelde kwaliteitsteam.

 

De gemeenteraad heeft na de vragenstellers en het college ook de gelegenheid om in hun termijn hun mening te geven over het onderwerp.


DONDERDAG 25 MAART - 19:30 uur 

Gemeenteraad Emmen: Home