VVD verbaasd over de beantwoording van college over parkredactie

VVD verbaasd over de beantwoording van college over parkredactie.

Biochron Emmen

Tijdens het door VVD en CU aangevraagde interpellatiedebat werd ook gevraagd naar de aanwezigheid van de parkredactie voor het Rensenpark.

 

Want deze parkredactie zou juist alle initiatieven toetsen die in het park gaan plaatsvinden en een aanjagende rol hebben.

Bij de vaststelling in 2017 van het Kwaliteitshandboek hebben alle partijen juist de nadruk gelegd op deze parkredactie, zodat niet een passant als een wethouder, college of gemeenteraad beoordeeld, maar juist een onafhankelijke derde.

 

De heer Huttinga van de Christen Unie zei in 2017: “ Wij moeten er voor waken dat de gemeenteraad niet op de stoel van een redactie of een team gaat zitten. Want dat is niet onze functie, we kunnen niet democratisch beslissen of iets wel of niet mooi uitziet en of het voldoet aan de regels voor het park.”

 

Maar, gisteravond gaf wethouder Otter aan, dat nu de stuurgroep Rensenpark beoordeelt. Deze stuurgroep bestaat uit 2 wethouders aangevuld met ambtenaren.

Dan bekruipt bij de VVD toch het gevoel van: “ Wij van WC Eend, vinden dat WC Eend een geweldig product is.

 

Wij eisen dat er voordat er plannen zijn voor de nieuwbouw van het CBK eerst gekeken wordt naar de inrichting van de parkredactie.

Zo niet dan zal een wijziging van het Kwaliteitshandboek moeten plaatsen vinden omdat het Kwaliteitshandboek een wijziging is op de Welstandsnota gemeente Emmen en dat is het staande beleid.

Dus voor de VVD is de gemeenteraad als eerste weer aan zet voor de vervolgstap.

 

VVD EMMEN