VVD EMMEN SCHERP OP KOSTEN AFVAL

VVD Emmen scherp op kosten afval, goed scheiden moet lonen.

De Gemeenteraad heeft op 25 maart het Kaderplan Van Afval naar Grondstof aangenomen. Ook de VVD Emmen heeft voor dit plan gestemd waarin onder andere de invoering van Diftar staat. Bewoners kunnen vanaf 1 januari 2022 kiezen of ze om de twee , vier of wellicht zelfs zes weken de grijze container voor restafval laten ledigen.  De VVD is scherp op de kosten voor de burgers. Bij minder vaak aanbieden van de container moet de consument voordeliger uit zijn.

 

De hoeveelheid restafval per inwoner is op dit moment meer dan 200 kilo per persoon en daarmee staat Emmen bovenaan in Drenthe. De verwerking van restafval wordt de komende jaren steeds duurder en daarom alleen al moet het aantal kilo’s omlaag. Het kan ook want in de grijze container wordt nog te vaak GFT , Plastic , papier of kleding aangetroffen.

 

Goed scheiden loont dus voor de burger. De VVD Emmen zal de kosten voor de gemeente goed in de gaten houden en uiteraard ook de kosten voor de burgers. Op verzoek van oa de VVD Emmen komt er een speciale commissie vergadering over de tariefstelling en de methode in september. Zodoende weet iedereen wat het tarief gaat worden in 2022.

 

Voor hoogbouw is speciale aandacht, er moeten meer ondergrondse containers komen waar gescheiden aangeleverd kan worden. Ook de kosten per zak moeten nog bepaald worden.

 

Ondertussen is het dus wijs om vanaf nu nog beter om te gaan met afval. Het scheiden van GFT en PMD , het wegbrengen van oud papier , het apart storten van glas, klein chemisch afval en vetten, het helpt allemaal om kosten te besparen.