VVD brengt bezoek aan zonneroute A37

VVD Emmen brengt bezoek aan zonneroute A37

De VVD-fractie heeft in juni in de commissievergadering gepleit voor een liggende opstelling van de zonneroute A37 tussen Nieuw Amsterdam en Erica in plaats van een 6 meter hoge opstelling.

Tijdens deze commissievergadering waren ook een aantal bewoners die hun mening vertelden aan de raadsleden. Ook zij waren tegen de hoge opstelling.

 

Afgelopen week hebben fractieleden Patrick de Jonge en Marcel Meijer een bezoek gebracht aan de bewonersgroep die tegen de 6 meter hoge opstelling is, ook is er contact met de dorpsraad van Erica en de EOP Woonparc Sandur. 

 

De gemeente Emmen heeft bij het gemeentehuis en bij Van der Valk een proefopstelling geplaatst om te laten zien hoe de verschillende opstellingen eruitzien.

Teleurstellend was dat op beide locaties de 6 meter hoge opstelling niet te zien was. Wil je bewoners overtuigen dan moet je de juiste argumenten, maar ook de juiste weergave laten zien.

 

Daarom hebben een aantal bewoners 2 zeecontainers op elkaar gezet en langs de A37 geplaatst om een realistische weergave te hebben.

 

Zowel Dorpsraad Erica als de bewonersgroep zijn tegen de staande opstelling omdat dit het ruime gezichtsveld aantast, het rendement niet lager is dan bij de liggende opstelling.

Maar, belangrijk het geluidswerende effect is nihil.

 

Vooral dit laatste is belangrijk, omdat vanuit Parc Sandur gedacht wordt dat de staande opstelling een dempend effect zou kunnen hebben op het geluid van de A37.

 

De gemeente heeft een enquête uitgeschreven waar veel reacties op zijn binnengekomen.

De VVD-fractie is zeer benieuwd naar deze resultaten. We hopen dan ook dat het college snel de cijfers van de enquête presenteert en deze als leidend ervaart en dit meeneemt in de uitwerking van het plan.

 

Zonneroute